Articole electronica, kituri, scheme

Electrotehnica Elementara

Carti

Legarea in paralel

In afară de legarea în serie, în electrotehnică şi în radiotehnică se întrebuinţează foarte mult legarea in paralel (fig. 13), care prin proprietăţile sale este complect opusă legării în serie.…
read more
Carti

Legarea in serie

La examinarea oricărui circuit electric, fie el simplu sau complex, trebuie să înţelegem totdeauna ce se petrece cu mărimile electrice de bază şi anume cu intensitatea (In loc de intensitatea…
read more
Carti

Legea lui Ohm

Legea lui Ohm face legătura între valorile curentului, ale tensiunii şi ale rezistenţei, fiind legea fundamental ă a electrotehnicii şi radiotehnicii, cu ajutorul căreia pot fi studiate circuitele electrice. Multe…
read more
Carti

Rezistenta electrica

Vom examina acum încă o valoare importantă care caracterizează circuitul electric. Ştim că diferitele substanţe nu conduc la fel curentul electric şi de aceea ele se împart în materiale conductoare…
read more
Carti

Circuitul electric

Legînd prin conductori polii sursei de curent la a- paratul care trebuie alimentat cu curent, de exemplu, la lampa cu incandescenţă reprezentată în schemă printr-un cerc mic cu cruciuliţă sau…
read more
Carti

Sursele de curent

In scopuri practice se utilizează deseori curentul continuu, a cărui mărime este invariabilă, avînd în permanenţă acelaşi sens. Pentru a obţine un asemenea curent electric continuu, trebuie să avem o…
read more
Carti

Masurarea curentului

Pentru măsurarea curentului se întrebuinţează aparate speciale, numite ampermetre, care în schemele electrice se notează cu litera A, sau cu litera A încadrată într-un cerc (fig. 2). Uneori, pe acest…
read more
  • 1
  • 2
back to top