Articole electronica, kituri, scheme
Carti

Varistoarele

Varistoarele sunt rezistoare a căror rezistentă este determinată de tensiunea aplicată la bornele lor. Materialele cele mai utilizate pentru obţinerea varistoarelor sînt carbura de siliciu (SiC) şi oxidul de zinc…
read more
Carti

Fotorezistoarele

Fotorezistoarele sînt rezistente dependente de fluxul luminos şi au la bază efectul fotoelectric intern în semiconductoare. Principalele caracteristici ale fotorezisţoarelor sînt: — rezistenţa la întuneric, Ra care reprzintă valoarea rezistenţei…
read more
Carti

Termistoarele

Termistoarele sînt rezistoare a căror rezistenţă depinde puternic de temperatură; în funcţie de modul de variaţie al rezistivităţii se obţin termistoare cu coeficient de temperatură negativ— NTC (rezistenţa scade cu…
read more
Carti

Rezistoare de volum

Rezistoarele de volum sînt realizate dintr-un amestec de material conductor (grafit, negru de fum) şi un material izolant de umplutură (talc, bioxid de titan, caolin ele.). Structura internă a unui…
read more
Carti

Parametrii rezistoarelor

Rezistoarele fixe sînt caracterizate printr-o serie de parametri electrici şi neelectrici (mecanici, climatici), principalii parametri electrici fiind: — rezistenta nominală Rn şi toleranţa t (exprimată în procente). Rezistenţa nominală Rn…
read more
Audio

Difuzoare standard

Membrana difuzorului este analogă unei antene de emisie şi prezintă o impedanţă mecanică complexă. Partea rezistivă a acesteia corespunde energiei radiate şi pierderilor datorite frecărilor. Partea reactivă corespunde energiei înmagazinate…
read more
back to top