Articole electronica, kituri, scheme

Electronica in imagini

Metoda serigrafica

Transpunerea imaginii cablajului imprimat de pe filmul fotografic (fotoşablon) pe semifabricatul placat se poate efectua şi prixi metoda serigrafică („serigrafie"). Deşi aceasta metoda realizează unii parametri calitativi inferiori celor obţinuţi…
read more

Metoda fotografica

In cazul transpunerii imaginii cablajului imprimat de pe film (fotoşablon) pe semifabricatul placat prin metoda fotografică, principalele etape ale procesului tehnologic respectiv sîrit prezentate în fig. 4.5. Această metodă permite…
read more

Generalitati (cablaje imprimate)

Utilizarea cablajelor (circuitelor) imprimate constituie actualmente soluţia constructivă cea mai performantă şi mai răspîndită de interconectare a componentelor în circuite electrice/electronice din montaje, aparate şi echi-pamente electronice. Folosite pentru prima…
read more

Filtre electrice pasive

Filtrele (pasive) sînt circuite electrice formate din condensatoare, bobine şi/sau rezistoare care — în funcţie de structura lor şi de valorile parametrilor acestor componente — realizează transferul energiei electrice (de…
read more

Circuite cuplate

Circuitele cuplate (oscilante) sînt constituite — în general — din două circuite (oscilante) de tip serie sau derivaţie între care se stabileşte un transfer de energie, prin intermediul unui cuplaj…
read more

Transformatorul

Două sau mai multe bobine cuplate — amplasate pe acelaşi miez magnetic — formează un transformator. În varianta sa cea mai simplă (fig. 3.11), el conţine 2 bobine L1, L2…
read more

Ecranarea bobinelor

Prin structura şi funcţionarea sa, orice bobină se poate cupla inductiv (prin cîmp magnetic) sau capacitiv (prin cîmp electric) cu diferite generatoare /receptoare exterioare de semnal parazit. Pentru reducerea (sau…
read more

Condensatoare electrolitice

Condensatoarele electrolitice folosesc ca dielectric o peliculă foarte subţire de oxid unipolar (AI2O3, Ta2O6. Mb2O3) care prezintă rezistivitate şi rigiditate dielectrică foarte mare şi este stabilă in timp. Condensatorul are…
read more
back to top