Articole electronica, kituri, scheme
Carti

Condensatoare cu pelicula din material plastic

 

Folia din material plastic nu prezintă puncte conductoare sau găuri microscopice şi de aceea se poate folosi un singur strat de dielectric; aceasta duce la creşterea capacităţii specifice a condensatorului şi la reducerea gabaritului său; de asemeni, rezistenţa de izolaţie obţinută este foarte mare.

La acest tip de condensatoare, armăturile sînt folii de aluminiu (de ordinul micronilor), sau pelicule de aluminiu obţinute prin depunerea în vid a aluminiului pe dielectric.

Condensatoarele care folosesc ca dielectric folii de plastic nemetajizal sînt caracterizate prin tangentă a unghiului de pierderi mică, proporţională cu 104; dieleetricii folosiţi sînt nepolari, de tipul polistlrenului, polietilenei, polipropilenei etc.; cel mai folosit este polistirenul, cunoscut şi sub numele de „stiroflex”.

figura 2.20
Fig. 2.20. Condensatoare cu polistiren: a) terminal; b) bobina condensatorului: 1 — armături, 2 — dielectric, 3 — terminale.

a) Condensatoarele cu polistiren („stiroflex”) au tehnologia asemănătoare condensatoarelor cu hîrtie impregnată: condensatorul este format din folii de aluminiu separate de una sau mai multe folii de polistiren (în funcţie de tensiunea nominală a condensatorului) bobinate manual, semiautomat sau automat. Terminalele din sîrmă de cupru dublu cositorită (2.20 a), sînt lipite prin sudură prin puncte pe armături înainte de bobinare (pentru condensatoarele bobinate manual) sau în timpul bobinării (Ia bobinarea semi-automată şi automată). Bobina condensatorului este ilustrată în figura 2.20 b . După bobinare, condensatorul este supus unui regim termic uşor în urma căruia polistirenul polimerizează şi capătă un aspect sticlos, etanşeizind condensatorul. Marcarea condensatoarelor se face în clar — valoarea nominală şi toleranţa — şi în codul culorilor, pentru tensiunea nominală (culoarea este plasată la extremitatea condensatorului prin colorarea corespunzătoare a unei extremităţi a rolei de polistiren, înainte de bobinare). Condensatoare cu polistiren de diferite valori sînt ilustrate în fig. 2.21.

figura 2.21
Fig. 2.21. Condensatoare cu polistiren (stiroflex).

b) Condensatoare cu polietilentereftalat.
Foliile plastice care se pot metaliza sînt dielectrici polari de tipul: polietilentereftalat, policarbonat, răşină poliamidică, caracterizaţi prin pierderi în dielectric mari (tg δ ≈ l0-2); datorită armăturilor depuse sub formă de peliculă, capacitatea specifică creşte şi se pot obţine valori nominale mari (de cîtiva μF) în volum relativ mic.

La noi în ţară la I.P.E.E. — Curtea de Argeş se fabrică condensatoare cu dielectric polietilentereftalat („mylar”). Procesul tehnologic al acestor condensatoare este similar cu procesul tehnologic al condensatoarelor cu hîrtie metalizată: pe folia de polietilentereftalat se depune în vid o peliculă discontinuă, subţire, de aluminiu (zecimi de μ). Prin taierea şi rularea foliei metalizate se obţin role în care zona de dielectric neacoperită este situată la dreapta sau la stînga regiunii metalizate (figura 2.22). Pe maşini automate de bobinat, similare cu cele din figura 2.14 şi 2.15, se plasează o rolă „dreaptă” şi o rolă „stingă”. Prin suprapunerea şi bobinarea foliei va rezulta bobina condensatorului; urmează operaţiile de metalizare, lipire a terminalelor prin sudură de zona metalizată, regenerarea şi protecţia condensatorului astfel obţinut.

Protejarea condensatoarelor cu mylar se face prin încapsulare în capsule cilindrice sau dreptunghiulare şi etanşeizare prin mularea în răşină, prin injecţie sau turnare; a treia formă de protejare — mulare în „com-pound” (lichid vîscos verde, format din amestec şi răşini) — se foloseşte acum mai rar. În figura 2.23 sînt înfăţişate condensatoare cu polietilentereftalat — produs finit, iar în tabelul 2.4 sînt date principalele caracteristici tehnice.

figura 2.22
Fig. 2.22. Folie dielectric metalizată: a) folie netăiată; b) role de folie: 1 – zona metalizată; 2 – zona dielectric neacoperită.

figura 2.23
Fig. 2.23. Condensatoare cu polietilentereftalat („mylar”).

Folosind o tehnologie similară se obţin şi condensatoare cu dieleetric policarbonat metalizat.


Articole din aceasi publicatie
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
back to top