Articole electronica, kituri, scheme
Antene

Antena pentru mai multe benzi W3DZZ

 

Datorită rezultatelor practice obţinute în traficul de radioamator, această antenă este superioară altor tipuri, locul necesar pentru montarea ei fiind de circa 35 m (fig. 121).

Antena pentru mai multe benzi 1

Fiecare braţ al dipolului radiant este format din două segmente de 10,07 m şi, respectiv, 6,71 m, conectate prin intermediul unor circuite acordafe. Acestea sînt formate din bobinele L1 şi L2 şi din condensatoarele C1 şi C2, avînd capacitatea de 60 pF fiecare. Cu aceste valori frecvenţa de rezonanţă este de 7 050 kHz. Bobinele L1 şi L2 au cîte 19 spire din cupru argintat de 2 mm diametru şi, numai în lipsă, conductor simplu de cupru. Condensatorul sau grupul de condensatoare, ca şi întregul ansamblu bobină-condensator trebuie închis într-o carcasă sau cutie din material izolant sau din polistiren, pentru a fi ferit de umezeală. O atenţie deosebită trebuie acordată stabilităţii elementelor circuitului acordat la schimbările de temperatură ale mediului ambiant, care influenţează frecvenţa de rezonanţă. Pentru compensarea satisfacatoare se recomandă alegerea mai multor conden-satoare, cu diferiţi coeficienţi de temperatură pozitivi şi negativi, şi care vor fi conectate în paralel, astfel încît capacitatea totală obţinută să fie 60 pF. Verificarea calităţii compensării se face prin încalzirea şi răcirea circuitului şi cu ajutorul unui undametru corect etalonat.

O altă variantă pentru confecţionarea circuitelor este următoarea : într-un cilindru de plexiglas lung de 135 mm şi avînd un diametru exterior de 65 mm, se introduce un bobinaj compus din 20 spire cu un diametru de 50 mm, realizat din conductor de cupru cu diametru de 1,5 mm, iar in interiorul bobinajului, un condensator ceramic de 60 pF la o tensiune de 3000 V curent alternativ. Indiferent de formula folosită, după realizare circuitele vor fi măsurate pentru a se determina frecvenţa lor de rezonanţă şi se vor face eventualele retuşuri, astfel încît frecvenţa să fie 7050 kHz.

Antena W3DZZ lucrează bine pe toate cele cinci benzi de radioamatori, frecvenţele de rezonanţă fiind egale cu 3,7 MHz; 7,05 MHz ; 14,1 MHz ; 21,2 MHz şi 28,4 MHz. Pe 80 m antena lucrează în semiundă, respectiv λ/2. În aceasta bandă lucrează ambii segmenţi din fiecare braţ al antenei, care totalizează 33,56 m, precum şi bobinele L1 şi L2, care măresc lungimea electrică a antenei şi frecvenţa de rezonanţă este în jurul a 3,7 MHz. Pe 40 m circuitele oscilante funcţionează ca circuite dop (de oprire), ca urmare a impedanţei lor mari, cauzate de rezonanţa în această bandă, respectiv pe 7,05 MHz, şi funcţionează ca radiant numai cei doi segmenţi de 10,07 m şi deci tot în λ/2. Pe 20 m, lungimea activa a antenei reprezintă 1,5λ; pe 15 m reprezintă 2,5λ , iar în banda de 10 m, 3,5λ. Pentru banda de 20 m condensatoarele C1 şi C2 scurtează lungimea electrică a antenei, iar pe benzile de 15 şi 10 m, bobinele L1 şi L2 lungesc electric antena pentru frecvenţa de rezonanţă necesară.

Deoarece pe toate benzile alimentarea antenei se face în curent, vom folosi pentru aceasta linie de joasă impedanţa 60—75 ohmi, de preferinţă linie bifilară simetrică sau, în lipsă, cablu coaxial de aceeaşi impedanţă. De menţionat că soluţia alimentării prin linie bifilară simetrică este superioară celei cu cablu coaxial. Pe benzile de 80 m şi 40 m coeficientul de unde staţionare este apropiat de 1, iar pentru benzile de 20 m, 15 m şi 10 m nu depăşeşte valoarea 2.
Daca se preferă funcţionarea în benzile de 20 m, 15 m şi 10 m, antena W3DZZ poate fi îmbunătăţită folosind pentru alimentare o linie simetrică avînd impedanţa caracteristică de circa 120 ohmi. În acest scop, coeficientul de unde staţionare este apropiat de 1, iar pe benzile de 80 m şi 40 m nu depăşeşte valoarea 2.

După cum se vede din schiţă, linia simetrică sau cablul de alimentare trebuie să fie montate vertical faţă de conductorul antenei, pe distanţa minima de 6 m. Deşi teoretic cablul de alimentare poate fi de orice lungime, deoarece impedanţa antenei este aproximativ egală cu a liniei de alimentare, practica arată că cele mai bune rezultate se obţin atunci cînd lungimea electrică a cablului de alimentare este egală cu 7 semiunde ale frecvenţei de 28,4 MHz. Cum lungimea de undă corespunzînd frecvenţei de 28,4 MHz este de 10,6 m, iar semiunda de 5,3 m, cele 7 semiunde reprezintă 37,1 m. Ţinînd cont de coeficientul de scurtare a cablului coaxial de alimentare, lungimea fizică a acestuia va fi 37,1 x 0,66 = 24,49 m. Dacă această lungime este insuficientă, ea poate fi mărită la un număr impar de semiunde (9λ/2 ; 11λ/2 ; 13λ/2 etc.).

În cazul în care se construieşte un W3DZZ numai pentru 40 m, 20 m şi 10 m, lungimea primelor segmente se reduce la 5,08 m, iar a segmentelor după circuitele acordate de 3,20 m fiecare. Circuitele acordate au frecvenţa de rezonanţă 14,1 MHz şi sînt formate din bobinele L1 şi L2, de 4,7μH, şi din condensatoarele C1 şi C2, de 27 pF. Pe banda de 40 m bobinele L1 şi L2 funcţionează ca „prelungitoare”, permiţînd acordarea antenei în semiundă; pe 20 m circuitele acordate lucrează ca circuite dop, avînd frecvenţa de rezonanţă în această bandă, şi astfel segmentele exterioare de 3,20 m se deconecteaza electric, lucrînd numai segmentele interioare de 5,08 m, reprezentînd un vibrator în semiunda ; pe 10 m bobinele L1 şi L2 acţionează tot ca „prelungitoare” şi antena reprezintă un vibrator cu lungime electrică 2,5λ. Montarea şi alimentarea se fac similar primei variante.


Articole din aceasi publicatie
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
back to top