Articole electronica, kituri, scheme
Carti

Radioreceptor superheterodina cu patru tranzistoare

 

Aparatul a carui schema este prezentata in figura 31 contine 4 tranzistoare si doua circuite AFI, oferind o auditie multumitoare in difuzor. In compunerea schemei intra urmatoarele etaje
— etajul schimbator de frecventa, format din amplificatorul de radiofrecventa, lucrind in gama de unde medii si oscilatorul local realizat cu tranzistorul T1, circuitul de intrare LCvl in baza, si circuitul oscilator L1Cv2 in emitor;
— etajul AFI-1, care functioneaza cu tranzistorul T2 si circuitul FI, format din L3C8, acordat pe frecventa de 130 kHz;
— etajul detector de radiofrecventa. si primul amplificator ele AAF realizate cu tranzistorul T3, care primeste pe baza semnalul prin transfoimaiorui T2 de FI;
— amplificatorul de AAF realizat cu tranzistorul T4, avind ca sarcina un difuzor miniatural cu impedanta de 4-8 Ohmi.

Intre bazele tranzistoarelor T3 si T2 s-a introdus un condensator de neutrodinare C19, in scopul inlaturarii auto oscilatiilor etajului AFI-2. Rezistenta de sarcina a amplifi-catorului de audiofrecventa R4 este un potentiometru de volum central. Autotransformatorul. T se foloseste pentru suplaj si o mai buna adaptare cu etajul final. Caracteristica de frecventa este imbunatatita de circuitul R8C17, care reduce si zgomotul de fond specific tranzistoarelor.Radioreceptor superheterodina cu patru tranzistoare 1

Polarizarea bazelor se face printr-un divizor comun, format din R6, R7 si C14, C15. Acest divizor asigura o tensiune de 0,9 V fata de masa, ceea ce corespunde unei tensiuni de baza de 0,9 V in raport cu emitorul. Aceasta tensiune este corectata pentru fiecare tranzistor in parte de catre rezistoarele de stabilizare termica R2, R3, R4 din circuitele de emitor. Circuitele de colector primesc un uotential de 3,6V in raport cu masa. Aparatul descris mai sus nu este de tip industrial si poate fi realizat de amatori.

Radioreceptorul ”Cora” este un radioreceptor de buzunar cu 7 tranzistoare, cu antena de ferita pentru receptia statiilor de emisie din gama de UM (525… 1605 kHz) sau VL(l45… 310 kHz).

Sensibilitatea este ele 3 mV/m pentru un raport semnal/zgomot de 20 dB la o putere de 50 mW. Puterea electrica furnizata difuzorului (5 Ohmi, 0.5 VA) este de 75 mW cu maximum 10% distorsiuni. Consumul pentru o auditie normala (din doua clemente miniatura de 1,5 V) este de maximum 65 mA.

Schema de principiu (fig. 32) contine urmatoarele etaje
— etajul mixer, compus din tranzistorul bobinele de intrare T1, bobinele de intrare L1, antena de ferita, sectiunea de condensator variabil Cv1, cu dielectric solid si condensatorul ajustabil C1 care permite alinierea circuitului de intrare la acordul condensatorului variabil pe frecventa de 1400 kHz; oscilatorul local este compus din bobina L2, tranzistorul T1 (verde), care indeplineste si functia de mixer, condensatorul ajustabil C3, sectiunea condensatorului Cv1 pentru oscilator si elementele de circuit ;
— etajele de AFI-1, de AFI-2 si de detectie sint construite din 2 tranzistoare EFT 319 (cu coeficient de amplificare marcat cu culoare albastra), trei bobine cu miez de reglaj in forma de oala si piesele din circuit; condensatoarele C7, C8 de 1 nF permit acordarea circuitelor pe frecventa intermediara de 455 kHz; bobinele Tr1 si Tr2 cuplate cu capacitatea Cj de 10 pF constituie un filtru de banda cuplat capacitiv; detectia se realizeaza cu diode EFD 106 sau EFD 107;
— etajele de audiofrecventa cuprind potentiometrul. de volum, tranzistoarele EFT 323 D (2 bucati, tranzistoarele complementare EFT 373 violet si EFT 323 alb (sau echivalente) precum si piesele de circuit; AAF este conceput fara transformator de iesire (montaj serie) utilizind tranzistoare complementare (simetrie complementara); tranzistorul Ti lucreaza ca preamplificator, tranzistorul 2 5 ca excitor pentru etajul final, iar tranzistoarele T6 si T7 constituie etajul final cu tranzistoare complementare avind ca sarcina pen,fru c.a. difuzorul de impedanta de 5 Ohmi, decuplat pentru c.c,. prin condensatorul electrolitic C19 de 120 uF/3V.Radioreceptor superheterodina cu patru tranzistoare 2

Radioreceptorul „S 631 T Electronica este un aparat de gabarit redus realizat cu seria de piese miniatura, avind o schema asemanatoare tipurilor produse anterior de Uzinele Electronica (1960—1964) Turist, Sport, Miorita precum si cu cele mai noi Pescarus, Cosmos, Zefir, Alfa, Apollo (fig. 33).

Radioreceptorul S 631 T are urmatoarele caracteristici
— gamele de unde UL 145…130 kHz (970…2060 m); UM 535…1620 kHz (561…185 m);
— frecventa intermediara 455 kHz;
— sensibilitatea (pentru puterea la iesire de 50 mW) UM 400 uV/m; UL 700/uV/m;
— selectivitatea (la un dezacord de 10 kHz); 15 dB;
— puterea la iesire (cu distorsiuni 10%) > 100 mW;
— puterea maxima la iesire =>140 mW;
— tensiunea de alimentare 6V (4 elemente RB x 1,5 V);
— tensiunea minima de functionare 3,5 V;
— consumul fara semnal 8…10 mA; la puterea maxima; 60…65 mA;
— dimensiunile casetei 142 X 88 x 40 mm;
— difuzorul este de tip biconal, Z = 8 Ohmi

La radioreceptorul S 631 T se folosesc 6 tranzistoare si 2 diode, cinci circuite acordate, dintre care doua .sint cu acord variabil. Aparatul este prevazut cu borna exterioara pentru antena exterioara, casca si difuzor suplimentar.

Schema electrica este constituita din urmatoarele etaje
— etajul schimbator de frecventa. SF, functioneaza ca mixer (amestecator), in schema cu EC (emitorul comun) iar ca oscilator in schema cu BC (baza comuna). Divizorul R2, Ra si rezistorul de emitor R4 fixeaza curentul de lucru al etajului (0,5…0,6 mA). Ajustarea curentului de colector se face prin modificarea rezistorului R2 la valorile de 12 kOhmi sau 18 kOhmi, functie de amplificarea statica Beta a tranzistorului T1 (tranzistoarele cu Beta mic necesita o rezistenta R2 mai mica).

Bobinele circuitelor de intrare sint plasate pe antena de ferita (L1 pentru UM si L3 pentru UL). Tensiunea obtinuta de la bobinele secundare L2 si L4 se aplica pe baza tranzistorului T1 prin condensatorul C5.

Condensatorul variabil Cv1 este cu dielectric solid si are sectiunile egale cu capacitatea de 10…260 pF. Pentru acoperirea gamei UL se conecteaza condensatorul fix C4 in paralel cu circuitul acordat. Circuitele de oscilator cuprind bobina L6(UM), condensatorul pading C9 montat in serie condensatoarele de ajustare C29 si C13 si sectiunea de oscilator Cv2 a condensatorului variabil. In gama UL se folosesc bobina L7, condensatorul pading C11 condensatoarele C10, C14, C30 si Cv2 pentru a determina in circuit frecventa de lucru cuprinsa intre 600—865 kHz.

Emitorul este cuplat la bobinele Z5 si L7 prin prize. Condensatoarele de cuplare cu emitorul sint diferite 40 nF pe UL si 10 nF pe UM. Rezistoarele de 10…30 Ohmi sint conectate in serie cu aceste condensatoare pentru a imbunatati conversia frecventei prin reducerea variatiei tensiunii de oscilatie.

Contactele S5 al comutatorului de unde pune la masa bobina cie oscilator de pe UL cind aparatul functioneaza pe gama de UM. In circuitul de colector se afla bobinele de reactie L6 (UM) si LS (UL), cuplate inductiv cu bobinele circuitului acordat. Padingul este un condensator ajustabil sau fix, montat in serie cu condensatorul variabil de acord si o bobina cu inductanta variabila, folosit ia alinierea “in trei puncte” a circuitelor de acord ate unui radioreceptor. Tensiunea normala a oscilatorului, masurata cu un voltmetru electronic la bornele rezistorului R4 trebuie sa fie de 80…90 mV pe UM si de 125 mV pe UL.

Ca rezultat al conversiei in circuitul de colector al tranzistorului T7, apare o tensiune de T7 de 455 kHz, care este culeasa de primul transformator de frecventa intermediara Tr5, format din circuitul acordat cu C8 (500 pF) si o infasurare secundara pe cuplaj spre tranzistorul T2.

Tranzistorul T2 functioneaza ca amplificator de FI in montaj EC controlat de RAA. Tranzistorul T2 arc ca sarcina transformatorul Tr6, continind un circuit acordat cu un condensator de 180 pF. Pentru a.obtine o tensiune de baza corecta, minusul tensiunii de alimentare se aplica la o priza a circuitului acordat 3—5, tinde se conecteaza condensatorul de neutrodinare C12 (3pF). Valoarea prescrisa a curentului de lucru, in cazul unui tranzistor se stabileste prin alegerea pentru rezistenta R5 a uneia din valorile 39, 47 sau 56 Ohmi.

Pentru a amortiza circuitul acordat si. a prcintimpina eventuale oscilatii parazite pe frecventa intermediara, atunci cind Ic variaza brusc, datorita tensiuini RAA care comanda tranzistorul, s-a montat rezistorul R21. De asemenea, in acelasi scop s-a pus la masa punctul rece al transformatorului Tr6 prin condensatorul C14, evitind astfel si eventuala cuplare a etajelor de FI prin sursa de alimentare.

R20 (18 kOhmi), care se monteaza facultativ, arc rolul de a reducc curentul de colector al tranzistorului T3 si ca urmare amplificarea etajului al doilea de FI. Reducerea curentului Ic al tranzistorului T2 scade, tensiunea, de la bornele lui R6 se reduce de la —0,5 la —0,1 V si apare un curent prin rezistorul R20 (de la T2 spre divizorul de polarizare al tranzistorului T3), iar ca urmare se reduce si Ic de la T3. Al treilea circuit singular de FI din Tr7 este amortizat de rezistenta mare de iesire a tranzistorului T3 si de catre rezistenta echivalenta a circuitului de detectie. Din aceasta cauza, selectivitatea fata de canalul adiacent este redusa (3…5 dB).

Detectorul cuprinde dioda D1 si un filtru in PI format din C18, R12, C19. De la detectie se obtine si tensiunea, pozitiva de RAA care se aplica pe baza tranzistorului prin filtrul de RAA compus din R11, C24. Reglarea volumului auditiei se face cu pot.entiometrul R1(2Ohmi), Tensiunea de AF este de ordinul a 20 mV, pentru puterea maxima de iesire. Tranzistorul T4, functioneaza ca preamplificator de AF in clasa A si are un curent de lucru de 0,75…0,85 mA, fiind bine stabilizat prin R13, R14 si R15. Primarul transformatorului Tr8 constituie sarcina tranzistorului T4.

Condensatorul sunt C20 (10 nF) scurtcircuiteaza frecventele audio inalte, reducind in acest fel stridenta tonului. Acest condensator se monteaza de obicei numai in etajele defazoare carc nu sint cuprinse in bucla de reactie negativa.

Amplificatorul de audiofrecventa arc un etaj in paralel si nu este controlat de un circuit de reactie negativa, tocmai pentru a nu micsora amplificarea. Reducerea distorsiunilor eiajidui final se obtine insa prin excitarea corecta a etajului, prin imperecherea corecta a tranzistoarelor, prin reactie negativa de curent pe rezistenta de emitor R18—10 Ohmi. Dioda D2 este folosita pentru stabilizarea termica a etajului final si este important ca aceasta dioda sa aiba acelasi coeficient de variatie a rezistentei cu temperatura ca si tranzistoarele T5 si T6.

Transformatoarele de intrare (Tr8) si de iesire (Tr9) ale etajului final au miez de permalloy, ceea ce a permis reducerea gabaritelor. Difuzorul are impedanta de 8 Ohmi si este conectat in secundarul transformatorului de iesire, la care se mai poate conecta o casca cu impedanta de 10…20 Ohmi sau un difuzor suplimentar.

Pe schema din figura 33 plansa (nu este disponibila) sint redate valorile tensiunilor si curentilor de lucru.

Radioreceptorul „NEPTUN” are un numar mai mare de tranzistoare (11), 4 game de unde MA—MF, dispozitive auxiliare pentru ton si acord fin. Schema de principiu a acestuia se afla la baza mai multor receptoare cu tranzistoare moderne fabricate in tara (Mamaia, Albatros, Gloria).

Radioreceptorul Neptun este de tip portabil, avind dimensiunile 280 x 175 X 60 si greutatea de 2,5 kg.

Caracteristicile sale sint urmatoarele
— gamele de unde UL 150—260 kHz; UM 525—1605 kHz; US 5,9—18 MHz; UUS 65—73 MHz
— frecventa intermediara 455 kHz;
— sensibilitatea maxima (pentru puterea la iesire de 60 mW) UL 500 uV/m; UM 200 u/m; US 50 uV/m si UUS 30 uV/m;
— puterea la iesire (cu distorsiuni 10%) > 1 W;
— tensiunea de alimentare 7,5 V (4 elemente R 20 x 1,5 V);
— are Z = 3 Ohmi si P = 3 VA.

Schema de principiu contine urmatoarele etaje
— etajul ARF sau FIF (foarte inalta frecventa) pentru gama UUS cu T1;
— etajul SF si circuitul de intrare cu T2
— etajul OL local cu T3
— etajele de FI si de detectie cu T4, T5 si D5;
— etajele preamplificatoare cu T6 si T7;
— etajul defazor cu T8 si T9;
— etajul AAF final cu T10 si T11.

Analiza functionarii pe etaje se face incepind cu amplificatorul de FIF pentru gama de UUS. Amplificatorul de FIF a fost introdus pentru receptia UUS modulate in frecventa (MF). El este compus din tranzistorul T1(AF 106 sau AF 139), bobinele L 101, L 108, L 103, condensatorul ajustabil C 105, sectiunea de condensator variabil C 107 pentru MF si piesele din circuit.

Bobina de RF pentru UUS (L 103), are un miez ele reglaj care permite alinierea cu circuitul oscilator local, la condensator variabil acordat pe 64,5 MHz. Condensatorul ajustabil C 105 serveste la alinierea la condensator variabil acordat pe 73,5 MHz.

Bobina L 108, pentru filtru de receptie la frecventa de 59,25 MHz, are rolul de a opri sau atenua patrunderea in receptor a semnalelor avind frecventa egala cu frecventa sa de rezonanta.

Bobina de intrare L 101 pentru UUS este realizata fara carcasa, iar socurile ele FIF (L 109 si L206) sint realizate din bobine identice cu L 104.

Circuitele de intrare (CI) si etajul mixer (SF) sint construite din L 207, L 201, L 202, L 203, antena de ferita, sectiunea de condensator variabil C 209, condensatoarele ajustabile C 215, C 202, C 203, tranzistorul T3, contactele de comutare si piesele de circuit.

Bobina de intrare L 201 pentru gama de US are priza de cuplare cu antena telescopica si pentru realizarea infasurarii de atac a bazei tranzistorului mixer. Miezul de reglaj permite alinierea cu circuitul oscilator, cu condensatorul variabil acordat pe frecventa de 5,9 MHz. Cu condensatorul ajustabil C 215 se realizeaza alinierea si la condensator variabil acordat pe frecventa de 16 MHz.

Bobina de intrare L 202 pentru gama de UM are 59 spire pentru infasurarea de acord si 3 spire pentru infasurarea de baza, fiind introdusa la un capat pe antena de ferita care este o bara de feroxcub de diametru 10 mm. Reglarea bobinei pe bara de ferita permite alinierea cu circuitul oscilator de UM la condensator variabil acordat pe frecventa de 530 kHz. Alinierea la condensator variabil acordat pe 1400 kHz se realizeaza cu ajutorul condensatorului ajustabil C 202.

Bobina de intrare pentru gama de UL are 180 spire pentru infasurarea de acord si 10 spire pentru infasurarea de baza, realizate cu lita RF 5 x 0,08 Cu + poliuretan + M. Bobina asezata pe o carcasa de hirtie de izolatie este introdusa la un capat al antenei de ferita si reglarea ei permite alinierea cu circuitul oscilator de UL, la condensator variabil acordat pe frecventa de 150 kHz-, Condensatorul ajustabil C 204 permite alinierea la condensator variabil acordat pe frecvente de 260 kHz.

Bobina de cuplare cu antena auto L 201 este realizata tot pe un miez de feroxcub.

Oscilatorul local si mixerul pentru UUS. sint constituite din tranzistorul T2 (AF 125), cu dubla functiune, bobinele L 104, L 105, condensatorul ajustabil C 115, sectiunea condensatorului variabil C 114 pentru MF si piesele de circuit.

Bobina de oscilator local L 105 pentru UUS este realizata prin bobinarea pe o carcasa de carbonil a 51/2 + 23/8 spire cu sirma de cupru argintata cu diametrul de 0,8 mm. Miezul de reglaj permite, la condensator variabil complet inchis, acordarea oscilatorului pe frecventa de 64,5 MHz. Condensatorul ajustabil C 115 permite, la un. condensator variabil complet deschis, acordarea oscilatorului pe frecventa de 74,5 MHz.

Bobina L 104 care face parte diir filtrul de rejectie, pentru, frecventa de-J0,7 MLM este realizata din 20,5 spire din Cu + termoplac, de diametru 0,35 mm, fara carcasa.

Oscilatorul local este constituit din tranzistorul T3 (AF 115 sau 126) si bobina L204 pentru US, bobina L205 pentru UM si UL, condensatoarele ajustabile C 207 (US), C 209 (UM) si C 214 (UL), sectiunea de condensator variabil ppns tru oscilator MA(C 212); contactele de comutator si piesele de circuit. Tranzistorulare o dubla functiune oscilator local si mixer.

Bobina de oscilator pentru gama de US L204 are doua infasurari de acord cu 19 spire (cu prize la 15 spire, pentru emitor si 17½ spire pentru neutrodinare) si de reactie cu 7½ spire. Miezul de reglaj permite, la condensator variabil complet inchis, acordarea pe frecventa de 5.7 MHz. La condensator variabil complet deschis cu ajutorul condensatoralui ajustabil C207 se poate acorda, capatul superior al gamei de 18.5.MHz. Pentru aducerea corecta a oscilatorului in gama, dupa cum se stie, este necesar a repeta de cel putin doua ori aceste reglaje.

Bobina de oscilator pentru gamele UM si UL (L 205) este realizata, pe mosorele de feroxcub cu oala de ferita pentru reglaje la condensator variabil complet inchis acordarea oscilatorului pe frecventa de 515 kHz (limita inferioara a gamei de UM). Cu ajutorul condensatoruluiajustabil C 209, Ia condensator variabil complet deschis se acorda limita superioara reala a gamei de UM — 1650 kHz.

Pe UL se utilizeaza aceeasi bobina acordata pe UM in cazul in care se comuta pe UL, la condensator variabil complet inchis se acorda, circuitul cu ajutorul condensatorului ajustabil C 214 pe frecventa inferioara a gamei 148 kHz. Frecventa limita superioara a gamei de UL pentru care nu exista element de ajustare va cadea in jurul frecventei de 260 kHz.

Etajele de AFI si detectie MA utilizeaza 2 tranzistoare T4 si T5 (AF 126); dioda EFD107 si bobinele L307, L308, L309, L310 si L311. Bobinele L307 si L308 ca si L309 si L310 sint cuplate capacitiv si formeaza perechi, filtre de banda. Bobinele de FI sint realizate pe mosorele de feroxcub si pentru reglaje se folosesc oale filetate de feroxcub. Acordul pe FI de 455 kHz se va realizeaza cu capacitati de 1000 pF in paralel.

Etajele de AFI si delectie MF utilizeaza tranzistoarele T3 (AF 125), T4 si T5 (2 x AF 126) si diodele D3, D4 (2 x EFD 115) si filtrele d.e banda formate de perechile de bobine L106 – L107, L301 – L302, L303 – L304, L305 – L306. Bobinele de FI—MF sint bobinate pe carcase ele polistiren cu 4 galeti.

Bobifiele L301, L302 impreuna cu capacitatile de acord de 300 pF, montate pe un suport si acoperite de un blindaj formeaza filtrul de banda FI2—MF identic cu FI3—MF construit din bobinele L303 si L304.

Etajele de amplificare de. audiofrecventa (AAF) contin, tranzistoarele T6, T7 (EFT 319 si EFT 353) ca preamplificatoare, T8, T9 (EFT 367 pereche cu EFT 377) ca defazor si T10, Tu (2 x AC 180 K) pereche ca etaj final. Pentru defazor se mai pot utiliza tranzistoarele pereche AC 142 si AC 141. Rezistorul ajustabil R411 serveste pentru reglarea unui curent de 5 mA prin tranzistorul T11 cind se aplica la intrare un semnal de audiofrecventa de 5 mV si se obtine la iesire o putere de 50 mV.

Consumul radioreceptorului, fara semnal poate fi cuprins intre 20 si 25 mA.

Printre aparatele superheterodina complexe construite de Uzinele „Electronica” se afla si „Maestro-sterco” destinat receptiei emisiunilor MA si MF si amplificarii programelor monofoni.ee sau stereofonice, furnizate de picup sau de magnetofon prevazut si cu posibilitatea, introducerii unui decodor stereo.


Articole din aceasi publicatie
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
back to top