Articole electronica, kituri, scheme
Carti

Tipuri de elemente

 

O întrebuinţare excepţional de mare au căpătat-o clementele cu depolarizator din peroxid de mangan. Asemenea elemente sînt de trei tipuri: umede (în care se toarnă electrolit), uscate şi semiumede. Aceste trei tipuri se aseamănă în ceeace priveşte construcţia, In ultimul timp, elementele umede şi cu apă se întrebuinţează rar.

31. Tipuri de elemente 1

Elementul uscat (fig. 62) se compune dintr-un vas de zinc cu formă dreptunghiulară sau cilindrică care serveşte ca electrod negativ. In interiorul acestui vas există un electrod pozitiv în formă de baston sau placă de cărbune, introdusă într-un săculeţ umplut cu un amestec de peroxid de mangan şi praf de cărbune sau grafit. Cărbunele sau grafiţul este adăugat pentru a micşora rezistenţa. întregul electrod pozitiv compus dintr-o bară de cărbune şi din săculeţul cu masă depolarizatoare se numeşte aglomerat.

De obicei amestecul de depolarizator este presai foarte tare. Săculeţul este înfăşurat pe dinafară cu un fir de aţă. Pentru a se evita posibilitatea sourtcircuitării. între aglomerat şi zinc, se pun în cîteva locuri, ‘pe firul de aţă, mărgele de sticlă sau se pun inele de cauciuc pe sac. De peretele vasului de zinc se lipeşte un conductor care formează polul negativ al elementului. Pe capătul superior al bârei de cărbune se fixează un căpăcel de alamă sau de cupru, de care este lipita un conductor care serveşte ca pol pozitiv. Ca electrolit este folosită o masă gelatinoasă compusă din clorură de amoniu, amidon şi alte cîteva substanţe. In umplutura superioară de răşină care acoperă vasul,, este un mic orificiu pentru ieşirea gazelor.

Tensiunea elementului uscat este ceva mai mică decît forţa lui electromotoare de 1,5 V, fiind aproximativ 1,3 sau 1,4 V. Cînd descărcarea durează mal mult, tensiunea scade treptat, întrucît depolarizatorul, de obicei, nu reuşeşte să absoarbă tot hidrogenul degajat. La sfîrşxtul descărcării, tensiunea este egală aproximativ cu 0,7 V.

Elementul semiumed are aceeaşi construcţie, dar nu este umplut cu masă electrolitică, ci cu praf de clorură de amoniu şi rumeguş de lemn. Inafară de orificiul pentru ieşirea gazelor, în umplutura de răşină de deasupra,, există o gaură mare cu dop prin care se toarnă apa necesară pentru punerea elementului în acţiune. Elementul uscat este bun de întrebuinţat din momentul cînd este montat în fabrică, iar elementul semiumed începe să funcţioneze numai, după ce se toarnă apă în el.
In fiecare element în care există electrolit, chiar şi în cazul cînd circuitul exterior este deschis, seproduce o autodescărcare, datorită căreia electrodul de zinc se consuma, iar electrolitul şi depolarizatorul slăbesc. Deaceea, din cauza păstrării, elementul uscat devine cu timpul inutilizabil, iar electrolitul se usucă. Elementul semiumed, în care apa încă nu a fost turnată, poate fi păstrat timp îndelungat fără a se deteriora.

Elementele umede au un vas de sticlă cu o soluţie de clorură de amoniu, în care se află un cilindru din zinc în foi şi aglomerat. Cînd nu există clorură de amoniu, poate fi folosită o soluţie de sare de bucătărie obişnuită, dar care dă rezultate inferioare. Nivelul electrolitului. trebuie să fie în aşa fel, încît 1/3 sau 1/4 din aglomerat să iasă deasupra nivelului electrolitului. Este bine să se adauge în electrolit şi puţin zahăr, fără de care zincul şi aglomeratul se murdăresc foarte mult cu cristele mici. Cînd elementele uscate sau cu apă se descarcă complect , aglomeratele lor mai pot încă funcţionea şi deaceea pot fi folosite la construirea elementelor umede.

Inafară de elementele uscate obişnuite, se întrebuinţează în prezent foarte multe elemente cu depolarizare de mangan şi aer. Aceste elemente sînt constAiite ca şi elementele uscate, ele însă au electrodul pozitiv confecţionat în aşa fel, încît în peroxidul de mangan să pătrundă aerul dinafară prin canale speciale. Oxigenul din aer înlocueşte oxigenul pe care-1 pierde peroxidul de mangan, şi datorită acestui fapt depolarizarea poate dura mult mai mult şi capacitatea elementului se măreşte. In umplutura de răşină a elementului există orificii pentru aers care în timpul funcţionării elementului trebuie să fie deschise, iar cînd elementul nu este în funcţiune, orificiile trebuie astupate cu dopuri. Este interzis să se toarne apă în elemente. Forţa electromotoare şi curentul de descărcare maxim la elementele cu depolarizare cu mangan şi aer este ceva mai mică decît Ia elementele uscate obişnuite: în schimb, capacitatea acestor elemente poate ajunge pînă la sute de amperi-oră.


Articole din aceasi publicatie
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
back to top