Articole electronica, kituri, scheme
Carti

Radiofonie pentru tineret – Introducere

 

Tineretul patriei noastre, contemporan actualei revoluţii ştiinţifice a cărei amploare şi explozie informaţională au depăşit cele mai îndrăzneţe prevederi, manifestă o atracţie deosebită faţă de tehnică, mai ales faţă de ramurile cele mai dinamice şi cu cele mai spectaculoase realizări, cum sint aviaţia, cosmonautica, radioteh- nica, radioeleetronica, cu multiplele ei utilizări in automatizare, in telecomunicaţii, in tehnica de prelucrare a datelor etc.

Incă de la vîrsta fragedă a copilăriei atenţia şi interesul lui sint captate de cele mai variate dispozitive, instalaţii, agregate, care constituie un continuu miraj, ii stîrneşte curiozitatea şi dorinţa de a le descoperi “misterul”, de a le descifra inţelesul şi de a le realiza cu forţe proprii. In prezenţa celor mai simple, ca şi a celor mai complexa construcţii tehnice, copiii ne asaltează de zeci de ori pe zi cu binecunoscutele întrebări “de ce”, “pentru ce”, “cum”, toate reflectind de fapt curiozitatea şi dorinţa lor de a le înţelege, de a şi le apropia şi, pornind de la ele, visează la viitoarele lor profesii. Intrind in adolescenţă, pe baza cunoştinţelor acumulate in şcoală, pasiunea lor pentru tehnică începe să ia forme concrete, se materializează in modele şi apoi in construcţii, la inceput mai simple, iar după aceea din ce în ce mai complexe, in care învestesc şi indeminare practică.

Ramura tehnică pentru care tineretul manifestă o atractivitate deosebită este radiofonia, construcţia de aparate de recepţie şi apoi şi de emisie. Aceasta nu este de mirare intrucit realizarea unor astfel de aparate oferă satisfacţii dintre, cele mai mari, condensind, pe de o parte, numeroase şi variate cunoştinţe teoretice din domenii diferite — chimie, fizică, mecanică, iart pe de altă parte, deprinderea, îndemînarea, talentul de a realiza singur şi CU miinile proprii un aparat competitiv cu cele pe care le produce industria. Dar nu numai atit. Satisfacţiile pe care le au radioamatorii sint legate şi de un proces, relativ îndelungat de căutări, eforturi, strădanii, de muncă cu rezultate spectacidoase pe care au învestit-o pentru realizarea aparatajului.

In plus, tinărul, pe măsura acumulării cunoştinţelor şi formării deprinderilor, devine conştient de utilitatea lui în societate şi îşi dezvoltă cu un plus de dorinţă orizontul tehnic, astfel incit să-şi dobîndească o specialitate încă de pe băncile şcolii.

Viaţa, in general, şi istoria radioamatorismului, în special, confirmă prin numeroase exemple că inventatorii, marii oameni de ştiinţă, constructorii celebri, aşadar toţi cei care s-au distins prin activitatea lor in domeniul ştiinţei şi tehnicii au manifestat pasiune de mici pentru activitatea în care s-au distins.

In vremea noastră radiotehnica, cunoştinţele de electrotehnică şi electronică stau la baza a cel puţin treizeci de profesii, din care o bună parte sint legate de cele mai moderne ramuri ale ştiinţei şi tehnicii: automatizarea, calculatoarele electronice, comunicaţiile la distanţe mari şi foarte mari, etc.

In prezent, in ţara noastră radioamatorismul constituie o activitate la indemîna oricui, datorită faptului că industria electrotehnică şi electronică — în continuă dezvoltare în anii construcţiei societăţii socialiste multilateral dezvoltate — pune la dispoziţia constructorilor o variată gamă de materiale necesare construcţiilor de receptoare şi emiţătoare radio. In afară de aceasta tinerii au posibilitatea să folosească baza materială bogată a cercurilor pioniereşti organizate iu cadrul şcolilor şi caselor de cultură, precum şi îndrumarea specialiştilor care activează pe lingă aceste cercuri.

Deprinderea de a construi şi de a utiliza receptoarele si emiţătoarele radio nu prezintă numai marele avantaj al pregătirii pentru viitoarele profesii şi nici numai satisfacţia deplină a unui lucru realizat cu miinile proprii, ci ajută şi la formarea unei specialităţi cu care tînărul se poate face deosebit de util pentru apărarea patriei în caz de nevoie. Aşadar, radioamatorismul ne oferă, pe lingă bucurii personale şi cele pe care le încercăm la locul de muncă, suprema fericire de a fi folositori patriei şi în astfel de situaţii.


Articole din aceasi publicatie
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
back to top