Articole electronica, kituri, scheme
Amplificator

Amplificator stereo 2 x 15W

 

Articol publicat in revista RET

Circuitul integrat TDA 2030 este un amplificator audio de putere monolitic, din punct de vedere funcţional echivalent cu un operaţional plus driver de ieşire de curent mare. Capsula este de tip PENTAWATT cu aripioara de răcire conectată la pinul 3.

RET20 - Imagine (1)

Schema de utilizare este aceeaşi pentru toate variantele de fabricaţie (TDA 2030, TDA 2030A, A 2030). Diferenţa intre acesre variante este puterea maximă debitată in sarcină (in ordinea enumerării de mai sus: 15W, 18W, 14W).

Rolul componentelor din schemă esre urmqtorul (explicaţia se referă la compo¬nentele pentru un canal, pentru celălalt fiind identică): C101 separă componenta continuă a semnalului de intrare (pe terminalul 1 avind un potenţial 0V la schema cu ali¬mentare diferenţială). R101 asigură impedanţa de intrare recomandată a circuitului (valoarea sa trebuie să fie intre 22 kOhmi şi 27 kOhmi pentru o funcţionare optimă a etajului de intrare). R102 face parte din bucla de reacţie negativă; in funcţie de valoare, se cal¬culează amplificarea. Impreună cu capacitorul C102 se stabileşte limita interioară a benzii de frecvenţă intre 16 Hz şi 30 Hz. Din raportul rezistenţelor din reacţie (R102 şi R104) amplificarea se stabileste astfel:

A = 1 + R104/R102 = 1+27000 ohmi / 750 Ohmi = 37 => 31,36 dB

D101 şi D102 protejează etajul de ieşire al integratului la tensiunile de autoinductie care pot fi generate in momente de tranziţie de către sarcina acestuia, avind un caracter inductiv-rezistiv care poate varia intr-un sens sau celălalt în funcţie de frecvenţa semnalului de excitaţie.

Gnipul scrie R105 ,C104 are impedanţă mică la frecvente mari (60 kHz … 10 kHz) şi previne astfel producerea autooscilaţiilor care ar putea distruge (prin ambalare termică) etajul final de putere (tranzistori complementari, clasa AB) al integratului. Valorile pot fi cuprinse în intervalul 1 Ohm … 2Ohmi/0.5 W, respectiv 100 nF… 330 nF. Condensatorii C105 = C107 (100 nF … 470 nF) şi C106 = C108 (22 uF … 150 uF) sînt comuni celor 2 circuite integrate, asigurînd decuplarea sursei de alimentare.

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune continuă de alimentare (bine filtrată şi stabilizată): (+/-)15V
Curent absorbit în gol, pe ramură: 50 mA
Curent absorbit Ia putere maximă (2x15W), pe ramură: 1.5A
Banda de frecventa a semnalului de intrare pentni P0 = 15 W, RL = 4 Ohmi (măsurat la -3dB): (14 Hz … 60 kHz)
Coeficient de distorsiuni (THD) măsurat la P0 = 15 W, RL = 4 Ohmi, f = 1kHz:1,15%
Nivelul semnalului de intrare: 100 … 300 mVef
Amplificare in tensiune: cca. 30 dB

OBS. Măsurarea TDH s-a efectuat cu un distorsiometni “ZOPAN PMZ-9” şi generator de semnal sinus “E 0501”, care are distorsiuni maxime ale semnalului de ieşire de 0,16%.

Notă: Cablajul, desenul de amplasare si componentelor sunt prezentate mai jos.

RET20 - Imagine (2)

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
back to top