Articole electronica, kituri, scheme
Home Wiki E
Echisemnal

Termenul in engleza: equisignal Caracterizarea unei radiostatii care emite doua semnale de intensitati egale, sau a unui radioreceptor ce receptioneaza cu aceeasi intensitate doua semnale identificabile ca separate.

Echipotential

Termenul in engleza: equipotential Caracterizarea unui conductor sau a unei portiuni din acesta, in care toate punctele sunt la acelasi potential electric, adica la aceeasi tensiune fata de un punct luat ca referinta. Prin urmare nu exista tensiune intre doua puncte oarecare ale conductorului.

Echipament

Termenul in engleza: equipment Ansamblu de dispozitive si de mecanisme, impreuna cu elementele de legatura, care apartine unei instalatii, unei masini etc., indeplinind o anumita functie in cadrul acestor sisteme.

Echipaj mobil

Termenul in engleza: moving element Ansamblu format din piesele mobile ale unui instrument de masurat analogic sau ale unui traductor electroacustic.

Echilibru termic

Termenul in engleza: thermal equilibrium Stare in care un corp nu este supus unor agenti externi precum campuri electrice, campuri magnetice, lumina, radiatii nucleare etc., iar temperatura este uniforma in tot volumul corpului.

Echilibru electrostatic

Termenul in engleza: electrostatic equilibrium Stare a corpurilor electrizate aflate in repaus, in care repartitia sarcinilor si momentelor electrice este constanta in timp. Dupa ce a fost stabilit, poate fi mentinut fara aport de energie din exterior.

Echilibru de tonalitate

Termenul in engleza: tonal balance In cazul redarii sunetelor, repartitie echilibrata a puterii sonore intre sunetele acute si sunetele grave.

Echilibru

1. Termenul in engleza: equilibrium Stare de repaus ce rezulta din actiunea unor forte care se anuleaza reciproc. 2. Termenul in engleza: balance Starea unui sistem electric, caracterizata prin doua marimi electrice egale in valoare absoluta, care pot fi de acelasi semn sau de semne contrare.

Echilibrat

Termenul in engleza: balanced Atributul unor marimi electrice care se afla in stare de echilibru, si al sistemelor electrice caracterizate prin asemenea marimi.

Echilibrarea culorilor

Termenul in engleza: color balancing Ajustarea circuitelor care alimenteaza cele trei tunuri electronice ale unui tub cinescop color cu masca perforata, pentru a compensa diferentele dintre randamentele de emisie ale celor trei luminofori.

Echilibrare

Termenul in engleza: balancing Aducerea unui sistem electric in starea de echilibru.

EBIC-CCD

Electron-Beam-Injected-Charge Charge-Coupled Device dispozitiv cu cuplare de sarcini cu sarcina injectata prin fascicul de electroni

EB-CCD

Electron-Bombardment Charge-Coupled Device Este un dispozitiv videocaptor destinat sa functioneze la nivele de iluminare scazute, la care sarcina este injectata prin bombardament electronic.

EAROM

Electrically-Alterable Read-Only Memory

back to top