Articole electronica, kituri, scheme

Aparate de masura

Audio

Wattmetru de audiofrecventa

Diferenţa esenţială dintre un voltmetru electronic şi un „wattmetru de audîofrecvenţă” constă în faptul că pe cînd voltmetrul „citeşte” o tensiune faţă de un anumit punct — de obicei masa…
read more
Audio

Voltmetru electronic de audiofrecventa

Un voltmetru electronic de audîofrecvenţă este un instrument preţios în laboratorul „audioamatorului”. Aplicaţiile sale sînt multiple. El poate fi uti-lizat pentru măsurarea tensiunilor alternative, pentru măsurarea amplificării şi pentru determinarea…
read more
Audio

Ohmetru cu scara lineara

Ohmetrul „standard” are o scară nelincară şi din această cauză precizia citirii la valori mari este mică datorită aglomerării cifrelor. O schema interesantă (după revista sovietică RADIO nr. 3/1959) utilîzînd…
read more
Audio

Aparate de masura

In acest capitol vom descrie construcţia practică a unui număr restrîns de aparate de măsură specifice domeniului audio. Intrucît amatorul nu are în mod normal posibilitatea să-şi procure astfel de…
read more
back to top