Articole electronica, kituri, scheme

Teorie

Antene exterioare

Teoretic, o antenă cu cît este mai lungă şi mai înaltă, cu atît captează mai multă energie de radiofrecvenţă. Practic, însă, dimensiunile şi înălţimea antenelor sînt limitate atît de spaţiul…
read more

Înălţimea eficace a antenelor

După cum o antenă cuprinde părţi verticale, orizontale sau oblice, proprietăţile sale de radiaţie sau colectare nu sînt aceleaşi pentru aceeaşi lungime de conductor folosită. De aceea se utilizează noţiunea…
read more

Undele metrice

În domeniul undelor metrice (aici găsim emisiunile de televiziune şi de radiodifuziune cu modulatie de frecvenţă) transmisia se bazează pe unda directă, fără a conta pe reflexii în ionosferă şi,…
read more

Influenţa solului

În practică, antena este totdeauna întinsă în vecinătatea solului. Acesta, mai mult sau mai puţin bun conducător, după natura sa, reflectă energia de radiofrecvenţă radiată de antenă, astfel încît aceasta…
read more

Undele kilometrice (unde lungi)

Undele kilometrice, mai ales cele cuprinse în gama de radiodifuziune, se propagă în condiţii aproape identice atît ziua cît şi noaptea, ocolesc obstacolele prin fenomene de difracţie. Acea parte din…
read more

Propagarea undelor electromagnetice

Undele electromagnetice se propagã traversînd aerul, materialele izolante sau spaţiile dintre planete, cum o demonstreazã comunicaţiile radio şi de televiziune, ca şi reflexiile de pe Lunã sau Venus, ori recepţia…
read more

Sfaturi practice

Adaptor pentru gama de US la un radioreceptor se poate realiza in doua moduri — prin modificarea schemei radioreceptorului cu adaugarea unei noi pozitii pe comutatorul de game; — realizarea…
read more
back to top