Articole electronica, kituri, scheme

Reviste

Adaptor audio

Montajul realizează o impedanţă mare de intrare, necesară pentru adaptarea dozelor piezoelectrice. Totodată, caracteristica de răspuns este liniară şi nivelul de ieşire este suficient pentru a excita un amplificator obişnuit.…
read more

Statie de telecomanda

Staţia de telecomandă pe care o prezentăm face parte din categoria staţiilor multiton şi lucrează în banda de 27,120 MHz. Deşi nu este o staţie proporţională, ea asigură execuţia comenzilor…
read more

Dioda semiconductoare

Panta fizică în raport cu axa curentului este constantă pe o plajă largă de valori U-I, reprezentInd numeric tocmai rezistenţa electrică a elementului, conform legii lui Ohm: In cazul elementelor…
read more

Revista Tehnium 1979 Nr. 6

Cateva cuvinte din revista: Al 4-lea an al cincinalului revoluţiei tehnico-ştiinţifice, an hotărttor pentru realizarea obiectivelor unei etape dinamice în dezvoltarea multilaterală a economiei socialiste, marchează succese deosebite ale colectivelor…
read more

Antena Windom modificata

In multe staţii radio ale radioamatorilor se uti-I lizează antena multibandă, cu fiderr monofilar, cunoscută sub denumirea de antenă WINDOM C (fig 1). După cum se ştie fiderul monofilar, generează…
read more

Automat pentru lumina

Montajul poate fi folosit la acţionarea automată a luminilor pe scările blocurilor de locuinţe, în locurile unde nu este necesară lumină decât o anumită perioadă de timp. Schema se caracterizează…
read more

Antena TV

Inmulţirea, în mulţimii ani, a posturilor TV H mai ales în banda UIP, constituie o problemă pentru cei care vor să le recepţioneze pe toate. In cele ce urmează propun…
read more

Sursa de curent Widlar

Sunt deosebit de multe aplicaţii în care sunt necesari curenţi de polarizare de valoare foarte mică de ordinul a 5-20uA (montaje echipate cu traductoare). De asemenea, aceste valori ale curenţilor…
read more

Reducator de zgomot

Examinând schema, observăm că semnalul audio se trimite la baza tranzistorului T1, fiind cules pe rezistenţa de sarcină de 5 Kohmi. De aici, semnalul este trimis pe două căi separate.…
read more

Mixer

Acest mixer este compus din cinci intrări şi anume: două de pik-up, două de magnetofoane şi una de microfon. Acestea sunt cuplate la un corector de ton de tip Baxandal.…
read more

Reglarea statiilor SSB

Montajul prezentat se compune din două ge-neraotare. Generatorul I, montat într-un circuit de reacţie cu filtru în dublu T, debitează o frecvenţă fixă f1 de aproximativ 1000 Hz. Generatorul II…
read more

Calibrator

In figura 1 este prezentat un calibrator simplu pentru verificarea etalonării radioreceptoarelor. Montajul foloseşte piese puţine, ce pot fi obţinute prin radiocluburi. Circuitul integrat CDB404E, de fabricaţie românească, este utilizat…
read more

Afisor dinamic

Andrei S. Ciobanu - Chişinău Acest dispozitiv îşi va găsi utilizarea la construirea diverselor aparate digitale, atât de măsură cât şi pentru uz general, unde este necesară numărarea unei succesiuni…
read more
back to top