Articole electronica, kituri, scheme

Carti

Locul de lucru

Se organizează în majoritatea cazurilor pe o masă obişnuită acoperită cu o foaie de material plastic, tip linoleum, bine fixată şi curată. Masa se va instala pe cît posibil într-un…
read more

Receptorul superheterodină

Această schemă de aparat este caracterizată de faptul că, datorită etajelor sale, oscilaţiile de înaltă frecvenţă captate de antenă, înainte de a ajunge la etajul de detecţie sînt schimbate în…
read more

Semiconductoarele

In această categorie intră diodele şi triodele semiconductoare (tranzistoarele). Se vor prezenta în mod deosebit semiconductoarele de provenienţă românească, întrucât sînt de bună calitate şi la îndemna tuturor. Diodele semiconductoare…
read more

Condensatoarele

Sunt elemente radio care au în construcţia lor un dielectric ce prezintă o rezistivitate foarte mare. Condensatoarele se deosebesc între ele după dielectricul folosit (aer, ceramică, sticlă, polistiren, electrolit, etc.)…
read more

Rezistenţele electrice

Rezistenţa radio (sau rezistenţa electrică) este o piesă care montată într-un circuit, în care acţionează o tensiune constantă, face ca prin aceasta să treacă un curent de o anumită valoare.…
read more

Receptorul cu amplificare directă

Acest aparat are în compunerea sa următoarele etaje (fig. 22.) ; — amplificatorul de înaltă frecvenţă; — detectorul; — amplificatorul de joasă frecvenţă (audio). In principiu, funcţionarea receptorului este următoarea.…
read more

Dispozitive semiconductoare

Sint folosite în ultimul timp pe scară largă în montajele radio. Germaniul şi siliciul constituie cele mai utilizate materiale semiconductoare în electronică. Cum ne este cunoscut, pentru a obţine electroni…
read more

Electromagnetismul

Există în natură un număr mare de fenomene numite reversibile. Producerea cîmpului magnetic de către curentul electric este unul din acestea. Astfel, se ştie că dacă un curent dă naştere…
read more

Radiofonie pentru tineret

Cateva cuvinte din carte Viaţa, in general, şi istoria radioamatorismului, în special, confirmă prin numeroase exemple că inventatorii, marii oameni de ştiinţă, constructorii celebri, aşadar toţi cei care s-au distins…
read more

Sfaturi practice

Adaptor pentru gama de US la un radioreceptor se poate realiza in doua moduri — prin modificarea schemei radioreceptorului cu adaugarea unei noi pozitii pe comutatorul de game; — realizarea…
read more
back to top