Articole electronica, kituri, scheme

Carti

Tipuri de elemente

O întrebuinţare excepţional de mare au căpătat-o clementele cu depolarizator din peroxid de mangan. Asemenea elemente sînt de trei tipuri: umede (în care se toarnă electrolit), uscate şi semiumede. Aceste…
read more

Masurarea rezistentelor

Rezistenţele pot fi măsurate cel mai bine cu ajutorul aparatelor numite ohmmetre, la care acul indicator aerată pe scală valoarea rezistenţei măsurate, în ohmi. Ohmmetrul este un voltmetru magnetoelectric (sau…
read more

Condensatori

Pe orice conductor se poate crea o sarcină electrică pozitivă sau negtivă. Cu cît conductorul are dimensiuni mai mari, cu atît capacitatea lui electrică este mai mare, adică el poate…
read more

Bobine

Variaţia cîmpului magnetic din jurul unui conductor, creează în acest conductor o f.e.m. indusă. Dacă printr-un conductor trece un curent care îşi schimbă valoarea, cîmpul magnetic din jurul lui, se…
read more

Curent pulsatoriu

Curenţii pulsatorii, care după cum ştim, au acelaşi sens, dar îşi schimbă valoarea, pot fi de diferite feluri. Uneori, la aceşti curenţi valoarea se schimbă de la o valoare maximă,…
read more

Inductia electromagnetica

Incă dela începutul secolului trecut, savanţii au încercat să creeze curentul electric cu ajutorul variaţiei cîmpului magnetic. Intr-o bobină legată cu un galvanometru sensibil, adică cu un aparat care măsoară…
read more
back to top