Articole electronica, kituri, scheme

Carti

Factorul de viteză

Cablurile izolate folosite la construirea liniilor de transmisie acordate provoacă pierderi cu atît mai mari, cu cît distanţa dintre ele este mai mică. Folosind asemenea cabluri pentru unde staţionare, putem…
read more

Simetrie — Asimetrie

Uneori nu acordăm suficientă importanţă simetriei dintre antenă şi linie. Cablurile coaxiale nu sînt linii simetrice, deoarece cele două conductoare (cel central şi cămaşa metalică exterioară) sînt diferite. De aceea,…
read more

Pierderile în linie (antene)

Conductoarele oricărei linii prezintă totdeauna o anumită rezistenţă ohmică (rezistenţa propriu-zisă, măsurabilă în curent continuu). Pe de altă parte, materialul izolant folosit pentru a menţine distanţa între cele două conductoare…
read more

Cadre antene în aer

Sînt de construcţie relativ simplă şi se realizează pe o carcasă, în aer, cu dimensiuni mult mai importante decît în cazul celor de ferită (fig. 23 a). Bobinajul propriu-zis are…
read more

Cadre antene antiparazite

Cadrele, deşi nu asigură captarea undelor radio comparabil ca intensitate cu antenele exterioare, sînt totuşi folosite, ca urmare a excelenţei lor comportări faţă de paraziţi. Marea majoritate a radioreceptoarelor moderne…
read more

Antena cu coborîre ecranată

Antena se plasează de obicei deasupra ultimului etaj al imobilului şi se conectează la radioreceptor printr-un conductor de coborîre ecranat, deci protejat contra perturbaţiilor prin ecranul metalic legat la pămînt…
read more

Antene antiparazite

În zonele aglomerate din oraşe, şi în special în zonele industriale, radiorecepţia este perturbată puternic de paraziţii industriali. În afara măsurilor ce se iau la sursa paraziţilor, pentru eliminarea sau…
read more
back to top