Articole electronica, kituri, scheme

Carti

Pierderile în linie (antene)

Conductoarele oricărei linii prezintă totdeauna o anumită rezistenţă ohmică (rezistenţa propriu-zisă, măsurabilă în curent continuu). Pe de altă parte, materialul izolant folosit pentru a menţine distanţa între cele două conductoare…
read more

Cadre antene în aer

Sînt de construcţie relativ simplă şi se realizează pe o carcasă, în aer, cu dimensiuni mult mai importante decît în cazul celor de ferită (fig. 23 a). Bobinajul propriu-zis are…
read more

Cadre antene antiparazite

Cadrele, deşi nu asigură captarea undelor radio comparabil ca intensitate cu antenele exterioare, sînt totuşi folosite, ca urmare a excelenţei lor comportări faţă de paraziţi. Marea majoritate a radioreceptoarelor moderne…
read more

Antene cu coborîre bifilară

Antena cu coborîrea ecranată, descrisă înainte, datorită părţii sale active destul de restrînse, ca şi atenuării introduse de cablul ecranat, atunci cînd acesta are o lungime prea mare, nu mai…
read more

Antena cu coborîre ecranată

Antena se plasează de obicei deasupra ultimului etaj al imobilului şi se conectează la radioreceptor printr-un conductor de coborîre ecranat, deci protejat contra perturbaţiilor prin ecranul metalic legat la pămînt…
read more

Antene antiparazite

În zonele aglomerate din oraşe, şi în special în zonele industriale, radiorecepţia este perturbată puternic de paraziţii industriali. În afara măsurilor ce se iau la sursa paraziţilor, pentru eliminarea sau…
read more

Antene auto

Caroseria metalică a autoturismului formează un fel de „cuşcă Faraday" care nu permite accesul, decît în foarte mică măsură, a! energiei de radiofrecvenţă; pe de altă parte, avem diferitele surse…
read more

Antene interioare

Acolo unde instalarea unei antene exterioare nu este posibilă, sînt utilizate şi antenele improvizate, care ne pot totuşi satisface, ca urmare a sensibilităţii deosebite a radioreceptoarelor moderne. O antenă de…
read more

Antene exterioare

Teoretic, o antenă cu cît este mai lungă şi mai înaltă, cu atît captează mai multă energie de radiofrecvenţă. Practic, însă, dimensiunile şi înălţimea antenelor sînt limitate atît de spaţiul…
read more
back to top