Articole electronica, kituri, scheme

Electroacustica

Inregistrarea vocii pe fond vocal

Amatorul cu înclinaţii artistice va simţi adeseori dorinţa de a înregistra pe bandă un program muzical favorit pe care să-i însoţească cu propriile sale comentarii de „specialitate”. Muzica poate proveni…
read more

Inregistrari magnetice suprapuse

Pentru funcţionarea,a normală, întrefierul (fanta) capotelor magnetice este aliniat cu multă precizie, la un unghi de 90° faţă de bandă. Dacă vom repro­duce o bandă înregistrată în aceste condiţii pe…
read more

Montarea mufei standardizate

Atît receptoarele mai vecin, cît şi cele din catego­riile inferioare sînt lipsite de posibilitatea adaptării directe a magnetofonului, prin intermediul mufei standardizate cu 3 picioruşe cu care sînt prevăzute capetele…
read more

Amplasarea microfoanelor

Amatorul nu are în mod normal posibilitatea de a efectua înregistrări sonore în săli special amenajate şi nici nu are acces la microfoane profesionale cu proprietăţi direcţionale. Din această cauză,…
read more

Studioul amatorului

Instalaţiile de audiofrecvenţă, chiar cele mai per­fecţionate, nu vor putea da randamentul lor maxim dacă cel care le manipulează nu este familiarizat cu modul în care trebuiesc exploatate. Totodată, pentru…
read more

Stereofonia cu casti

Discurile stereofonice se pot audia profitînd la maximum de efectul stereo, prin folosirea unei pe­rechi de căşti modificate. Modificarea constă în des­facerea legăturilor serie existente în mod normal (fig. 102)…
read more

Indicator stereofonic de nivel

Pentru controlul audiţiei stereofonice, în vederea repartizării optime a semnalelor pe difuzoarele celor două canale, este foarte indicată folosirea unui sis­tem optic de reglaj. Cît se poate de potrivit în…
read more

Mixarea semnalelor

De multe ori ne aflăm în situaţia de a fi nevoiţi să aplicăm semnalele mai multor surse de program la un amplificator prevăzut doar eu o singură mufă de intrare.…
read more

Expansiunea dinamica

Prin dinamică înţelegem raportul dintre sunetul cel mai puternic şi sunetul cel mai slab al unei reproduceri sonore. Din motive bine determinate, di­namica originală a unei execuţii muzicale nu poate…
read more

Amplificare variabila

Prin utilizarea unor sisteme de variaţie con­tinua a amplificării sunetelor înalte sau joase. Schema din figura 91 foloseşte un tub triodă cu factor mare de amplificare, cum ar fi tipul…
read more

Folosirea reactiei negative

În schema electrică din figura 86 poate fi văzută partea de audiofrecvcnţă a unui radioreceptor convenţional, de tip popular. Tubul preamplificator este negativat prin curenţi de grilă datorită valorii mari…
read more
back to top