Articole electronica, kituri, scheme

Electroacustica

Montarea mufei standardizate

Atît receptoarele mai vecin, cît şi cele din catego­riile inferioare sînt lipsite de posibilitatea adaptării directe a magnetofonului, prin intermediul mufei standardizate cu 3 picioruşe cu care sînt prevăzute capetele…
read more

Amplasarea microfoanelor

Amatorul nu are în mod normal posibilitatea de a efectua înregistrări sonore în săli special amenajate şi nici nu are acces la microfoane profesionale cu proprietăţi direcţionale. Din această cauză,…
read more

Studioul amatorului

Instalaţiile de audiofrecvenţă, chiar cele mai per­fecţionate, nu vor putea da randamentul lor maxim dacă cel care le manipulează nu este familiarizat cu modul în care trebuiesc exploatate. Totodată, pentru…
read more

Stereofonia cu casti

Discurile stereofonice se pot audia profitînd la maximum de efectul stereo, prin folosirea unei pe­rechi de căşti modificate. Modificarea constă în des­facerea legăturilor serie existente în mod normal (fig. 102)…
read more

Expansiunea dinamica

Prin dinamică înţelegem raportul dintre sunetul cel mai puternic şi sunetul cel mai slab al unei reproduceri sonore. Din motive bine determinate, di­namica originală a unei execuţii muzicale nu poate…
read more

Amplificare variabila

Prin utilizarea unor sisteme de variaţie con­tinua a amplificării sunetelor înalte sau joase. Schema din figura 91 foloseşte un tub triodă cu factor mare de amplificare, cum ar fi tipul…
read more

Folosirea reactiei negative

În schema electrică din figura 86 poate fi văzută partea de audiofrecvcnţă a unui radioreceptor convenţional, de tip popular. Tubul preamplificator este negativat prin curenţi de grilă datorită valorii mari…
read more

Voltmetru electronic de audiofrecventa

Un voltmetru electronic de audîofrecvenţă este un instrument preţios în laboratorul „audioamatorului”. Aplicaţiile sale sînt multiple. El poate fi uti-lizat pentru măsurarea tensiunilor alternative, pentru măsurarea amplificării şi pentru determinarea…
read more
back to top