Articole electronica, kituri, scheme
Carti

Tranzistormetru

 

În fig. 73 este dată schema unui aparat simplu şi deosebit de util pentru verificarea şi măsurarea tranzistoarelor pnp şi npn. El permite determinarea curentului rezidual ICEO şi a factorului de amplificare în curent β (de la zero la 500) cu o precizie mai buna de 10%.

Pentru măsurarea curentului rezidual ICEO se procedeaza astfel: Se fixează tranzistorul în bornele de măsură corespunzător tipului (pnp sau npn). Pentru început, întrerupătorul S1 se află în poziţia deschis şi S2 în poziţia închis, iar comutatorul S3 în poziţia ICEO. În aceste condiţii, tranzistorul de verificat este conectat cu colectorul şi emitorul într-un circuit electric care cuprinde instrumentul de măsură, rezistorul de şuntare Rx şi bateriile B2, respectiv B3. Astfel se măsoară curentul rezidual ICEO cu baza tranzistorului deconectată, Rezistorul cu valoarea 1,5 kΩ conectat în paralel şi întrerupătorul S1 formează o protecţie împotriva unei eventuale străpungeri a joncţiunii colector-emitor.

Bateria B1 împreună cu rezistorul de 1,5 kΩ şi potenţiometrul cu întrerupător S5 formează circuitul curentului de compensare care echilibrează curentul rezidual la măsurarea factorului β. Cu ajutorul comutatorului bipolar S4 se fixează regimul de măsură (pnp sau npn, după tipul tranzistorului).

Prin intermediul rezistoarelor R1 respectiv R2, R3 sau R4 se alimentează baza cu un curent determinat; aceasta permite măsurarea curentului de colector, din care se poate apoi calcula valoarea factorului de amplificare, conform relaţiei IC = IB • β.

Prin alegerea valorilor potrivite ale rezistoarelor R1 ÷ R4, corespunzător domeniilor de măsurare, factorul β poate fi citit direct pe scala instrumentului.

Înainte de a face verificarea tranzistoarelor, se controlează dacă întrerupătorul S1 este în poziţia deschis, dacă instrumentul de măsură este conectat cu întrerupătorul S2 în poziţia 1 mA, iar comutatorul S4 este în poziţia corespunzătoare tipului de tranzistor de verificat. După aceasta, se trece la verificarea tranzistorului respectiv. Dacă acul instrumentului prezintă o deviaţie foarte mare, înseamnă că tranzistorul este defect, avînd joncţiunea colector-emitor străpunsă; în cazul în care tranzistorul este în stare bună, se măsoară în continuare curentul rezidual ICEO şi factorul de amplificare β.

Întregul aparat se montează într-o carcasă cu dimensiunile de 150 x 100 x 50 mm, cablarea şi montarea pieselor facîndu-se pe placa frontală.

Rezistorul de şuntare Rx se poate calcula cu ajutorul formulei:

Rx = Ri/9

unde Ri este rezistenţa internă a instrumentului indicator.

Ca instrument indicator se foloseşte un microampermetru de 100 µA (sau un AVO-metru care poseda acest domeniu).


Articole din aceasi publicatie
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
back to top