Articole electronica, kituri, scheme
Audio

Procesul tehnologic de fabricatie a pieselor componente si a ansamblului-sasiu

 

Procesul tehnologic de fabricaţie a pieselor componente şi a ansamblului-difuzor cuprinde:
— procesul tehnologic de fabricaţie a pieselor componente şi a ansamblului-şasiu;
— procesul tehnologic de fabricaţie a pieselor componente şi a ansamblului-magnet;
— procesul tehnologic de fabricaţie a pieselor componente şi a ansamblului-mobil;
— procesul tehnologic de fabricaţie a ansamblului difuzor.

Ansamblul şasiu se compune din şasiul difuzorului şi sistemul de conectare.

a. Şasiul
În prezent, şasiul difuzoarelor de gabarite mici şi mijlocii se execută aproape în exclusivitate din tablă de oţel dublu decapată pentru ambutisări adînci. Şasiurile difuzoarelor mari se toarnă în special din aliaje de aluminiu.
Soluţiile tehnice adoptate pentru realizarea şasiului din tablă sînt foarte variate.

Şasiul ambutisat. Şasiul obţinut prin ambutisare din tablă de oţel se execută, în majoritatea fabricilor, prin unul din sistemele:
— şasiul ambutisat, decupat şi găurit;
— şasiul decupat, ambutisat şi găurit.

Şasiul ambutisat, decupat şi găurit. Operaţiile tehnologice pentru realizarea şasiului încep prin debitarea la ghilotină a fîşiilor de tablă, din care, cu ajutorul unei scule de decupat, montată pe o presă cu excentric, sînt tăiate bucăţi rotunde, pătate, dreptunghiulare sau sub altă formă, în funcţie de dimensiunile finale ale şasiului. După operaţia de decupare se ambutisează bucăţile de tablă pe o presă cu dublu efect cu o putere care depinde de mărimea şasiului. Această operaţie se poate executa şi pe o presă cu excentric, cu condiţia ca aceasta să fie dotată cu un aruncător puternic şi reglabil.

Este necesar a se lucra pe o presă cu dublu efect, pentru ca primul poanson să ţină foarte puternic marginile bucăţii de material, iar al doilea să execute operaţia de ambutisare. în cazul cînd marginile nu sînt ţinute bine în momentul ambutisării, ele se vor ondula şi piesa va fi rebutată.

Prima ambutisare executată nu poate, în acest caz, să dea forma definitivă a piesei, fapt pentru care se execută o a doua ambutisare, denumită de calibrare, şi care va definitiva cotele principale ale şasiului. Această operaţie va face ca suprafeţele de asamblare ale membranei, centrajului şi ansamblului-magnet să fie paralele. În timpul efectuării calibrării, suprafeţele respective se pot plana dinţat sau drept.

După ce piesa a fost calibrată, se încep operaţiile de decupare a ferestrelor laterale, de găurire a părţilor inferioare ale şasiului şi a găurilor laterale pentru prinderea regletei cu contacte sau a capselor. Ele se execută cu scule separate de găurit, montate pe prese cu excentric.

Găurile de prindere ale difuzorului sînt executate după aceste operaţii o dată cu operaţia de tuns a marginii şasiului. Găurirea şi tunderea se executa pe o sculă de găurit şi decupat montată pe o presă cu excentric.
După efectuarea tuturor operaţiilor amintite şasiul este gata pentru a se executa ultima operaţie: îndoirea marginii şi calibrârea finală. Aceasta se execută pe o sculă de îndoit montată pe o presă cu excentric.
În cazul şasiurilor eliptice se mai execută o operaţie de tundere pe strung, după ce piesa a fost executată, deoarece la colţuri rămîne un plus de material.

Şasiul fiind gata, se poate controla în final cu ajutorul unui şubler şi a şablonului de formă.
Este necesar ca după fiecare operaţie să se execute corn trolul de calitate prin sondaj în timpul lucrului, ca şi la sfîrşitul fiecărei operaţii, pentru a se piitea descoperi la timp dacă sculele s-au dereglat şi pentru a se putea lua din timp măsurile necesare de înlăturare a defectului.

Pentru ca şasiurile să fie bine ambutisate şi calibrate, este necesar ca operaţiile să se facă după ce piesele au fost în prealabil unse cu ulei mineral. După executarea operaţiei respective, şasiul trebuie să fie degresat şi spălat.

Operaţiile de ambutisare, tragere sau îndoire pentru orice piesă se execută după ce aceasta a fost curăţată anterior. Curăţirea fereşte sculele de degradare din cauza corpurilor străine şi nu produce zgîrieturi sau urme de gripaj pe piesă.

Un şasiu greşit ambutisat sau calibrat nu mai poate fi remediat, iar un şasiu care nu respectă forma şi cotele nu se poate utiliza.

Şasiurile difuzoarelor se protejează contra coroziunilor prin acoperire galvanică cu zinc, nichel, cadmiu sau prin vopsire. Acoperirea trebuie să fie compatibila cu lacul adeziv folosit la asamblarea membranei şi a centrajului.
Acest procedeu tehnologic de realizare a şasiului cere un lot de scule foarte greu de executat, deoarece toate operaţiile de găurire şi de decupare se execută pe suprafeţe curbe. De asemenea, la operaţiile de ambutisare şi de calibrare sînt necesare prese mari şi puternice deoarece se lucrează cu piesa nedecupată. Pentru înlăturarea acestor dificultăţi, în unele întreprinderi s-a început prelucrarea şasiului după o ordine inversată a operaţiilor.
Şasiul decupat, ambutisat şi găurit. La fel ca şi în cazul precedent, acesta se obţine din bucăţi de tablă, care sînt supuse unei operaţii de decupare a ferestrelor laterale şi de găurire a găurilor de prindere ale difuzorului şi ale găurii centrale. În acest caz, operaţia se execută pe o singură sculă normală de decupat şi găurit montată pe o presă cu excentric.

Ambutisarea nu se mai face în toată masa de material, fapt pentru care se poate lucra în bune condiţii pe o presă cu excentric cu aruncător pneumatic. Această ambutisare, în condiţiile arătate, se poate executa la cotele finale, ne- maifiind necesare operaţii ulterioare de calibrare. Pentru acest lucru este necesar ca scula de ambutisat să nu fie pusă pe o pernă de cauciuc, ci direct pe masa presei, ceea ce impune însă un reglaj precis pentru a nu se accidenta scula.

După operaţia de ambutisare se dau găurile de prindere a ansamblului-magnet şi se regăureşte gaura centrală. Apoi, se poate tunde exterior şi să se îndoaie marginea şasiului.

Şasiul turnat în cochilă din aliaje de aluminiu. Turnarea în cochilă se face după regulile obişnuite de turnarea aliajelor de aluminiu. După turnare se taie maselota şi se prelucrează pe strung sau freză suprafeţele de aşezare a membranei, centrajelor şi ansamblului-magnet. Cu ajutorul unui dispozitiv se realizează apoi toate găurile necesare.

Înainte de a fi dat controlului de calitate şasiul, fiind realizat în cochilă, mai necesită o scurtă operaţie de ajustare, pentru a se curăţa eventualele bavuri provenite din turnare.

b. Ansamblul-şasiu
Ansamblul-şasiu se realizează prin prinderea cu şuruburi a regletei cu contacte pe şasiu sau prin prinderea directă a unei cose-capse pe şasiu, prin intermediul unor şaibe de preşpan, care trebuie să asigure izolarea coselor de şasiu.

După realizarea capsării, utilizînd o sursă electrică de tensiune mică, se verifică, cu ajutorul unui bec sau cu sonerie montată în serie, dacă cosele-capsă sînt bine izolate de şasiu.
Ansamblul-şasiu realizat este pus pentru stocare pe nişte dispozitive compuse dintr-un ax montat vertical pe un suport.


Articole din aceasi publicatie
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
back to top