Articole electronica, kituri, scheme
Audio

Procesul tehnologic de fabricatie a pieselor componente si a ansablului-magnet

 

Ansamblul-magnet se compune din magnet, piese polare şi piese de protejare-întrefier.

a. Magnetul

Magneţii folosiţi pentru fabricarea difuzoarelor sînt ceramici din ferită de bariu sau metalici.

b. Piesele polare

În funcţie de forma magneţilor utilizaţi, se construiesc piesele polare necesare ansamblului magnet. În practică pentru cele două forme de prezentare a magneţilor (inelară şi cilindrică) se utilizează diferite variante de piese polare, dintre care amintim:
— varianta 1: piese polare compuse din flanşe superioară şi flanşe cu bolţ;
— varianta 2: piese polare compuse din capac superior, capac inferior şi pastilă;
— varianta 3: piese polare compuse din jug şi pastilă;
— varianta 4: piese polare compuse din flanşe superioară, jug şi pastilă;
— varianta 5: piese polare compuse din flanşe superioară, flanşe cu bolţ şi capac.

a) Varianta 1 de piese polare. Flansa superioară. Tabla din care se confecţionează flanşele superioare se debitează la ghilotină în fîşii, a căror lăţime depinde de mărimea piesei.
După operaţia de debitare se decupează şi se găuresc piesele cu ajutorul unei scule de găurit şi decupat în paşi, montată pe o presă cu excentric.

Elementele sculei de găurit şi decupat se calculează in funcţie de mărimea flanşelor, respectiv de forţa de tăiere necesară. Acest calcul determină şi mărimea presei cu excentric care va fi utilizată.

După operaţia de găurit-decupat se execută operaţia de găurit sau tras pe o sculă cu ghidaj fix al poansoanelor. În cadrul acestei operaţii se dau găurile de prindere a ansamblului-magnet pe şasiu.

Piesele obţinute după aceste operaţii sînt planate pentru a se putea obţine ambele feţe paralele.

În cadrul diferitelor uzine se utilizează mai multe metode pentru a se obţine acest paralelism. O metodă este aceea a planării pe o presă cu excentric cu o sculă de planat cu feţele active striate. Această operaţie se poate face în bune condiţii şi pe o presă cu fricţiune. În cazul utilizării acestei metode, este necesar ca după planare să se şlefuiască flanşele pe ambele feţe, pe un disc placat cu hîrtie abrazivă, pentru a se înlătura eventualele vîrfuri rămase de la plăcile striate ale matriţei. Această operaţie se face manual pe un disc rotativ.

A doua metodă constă în planarea pe o presă cu fricţiune cu o sculă care are feţele active drepte, după care se rectifică ambele feţe ale flanşei pe o maşină de rectificat cu masă magnetică. Această metodă necesită însă utilizarea unui material mai gros, care astfel este subţiat la cota respectivă.

A treia metodă constă în utilizarea la operaţia de găurit decupat a unei scule bloc, care asigură şi planarea piesei o dată cu operaţia de decupare. Pentru aceasta este necesar însă a se folosi prese cu excentric puternice (peste 250 tone), prevăzute cu aruncătoare cu aer comprimat.

Deoarece şi în acest caz scula trebuie să aibă feţele active striate, este necesar ca după deculare să se facă operaţia manuală de şlefuire, ca la prima metodă.

După ce piesa a fost planată, se efectuează operaţia de calibrare a găurii centrale. Această operaţie se poate efectua prin două metode care se prezintă în cele ce urmează.

Alezarea pe o maşină de găurit verticală. Această operaţie se face pe un dispozitiv care ţine flanşa în poziţie de lucru şi cu un alezor normal, calibrat la cota respectivă. După alezare este’necesar a se zencui ambele părţi ale găurii. Operaţia în general este dificil de executat, deoarece alezorul se uzează repede, iar alpzarea unei găuri de diametru mare şi grosime mică nu este cea mai indicată.

Deficienţele acestei metode se datoresc faptului că alezorul nu se poate autocentra pe gaură, deoarece piesa este subţire. De asemenea, jocul de la axul maşinii şi neperpendicularitatea alezorului cu piesa face ca să apară foarte des abateri de la toleranţele admisibile sau ovalităţi ale găurii.

Trecerea prin gaura gata zencuită a unei bile de rulment cu ajutorul unei prese manuale sau pneumatice. Operaţia asigură o cotă precisă, iar găurile se obţin în toleranţele cerute.

Bila de rulment utilizată trebuie să fie mai mare decît cota nominală a găurii, deoarece prin trecerea ei pereţii găurii nu se deformează plastic decît pe o mică adîncime, restul deformîndu-se elastic. Pentru aceasta este necesar să existe o gamă de bile de rulment şi prin încercări succesive să se stabilească cea necesară. Diametrul bilei variază în funcţie de diametrul anterior al găurii şi de calitatea lotului de material din care se execută flanşa.
În general, se recomandă ca gaura flanşei înainte de calibrare să aibă un diametru mai mic cu maximum 0,1 mm decît cel necesar. Dacă diametrul este mai mare, există pericolul ca marginile găurii să se deformeze.

Flanşa superioară se protejează contra coroziuniloj prin acoperire galvanică cu zinc, nichel sau cadmiu. Această operaţie se face înainte sau după operaţia de calibrare a găurii centrale. Dacă acoperirea galvanică – este executată după operaţia de calibrare există riscul de a se modifica cota găurii peste limitele admise datorită depunerilor galvanice. În schimb, operaţia inversă face ca gaura să rămînă neprotejată, ceea ce în cazul unor piese necesare pentru lucru în condiţii de climat umed nu este recomandat.

Controlul tehnic al piesei se execută cu şublerul pentru cotele de gabarit şi distanţe între găuri, cu calibru tampon filet T-NT (trece-nu trece)). Pentru găurile filetate şi cu calibru tampon T-NT pentru gaura centrală.
Flanşa inferioară. Aceasta se execută, în general, după aceeaşi tehnologie ca şi flanşa superioară, pînă la operaţia de planare.

Operaţia de planare se face, fie în mod individual, ca la flanşa superioară, sau după ce se asamblează cu bolţul. Executarea operaţiei de planare a flanşei inferioare individuale este mai economică, deoarece se evită operaţia de strunjire.

La asamblarea cu bolţul sînt necesare măsuri speciale, astfel cum se va arăta în cele ce urmează.
Controlul tuturor dimensiunilor se face cu şublerul.

Bolţul. Bolţul se prelucrează pe strunguri automate. El se.obţine din bară, iar strunjirea trebuie să fie foarte atent executată, pentru a se putea obţine o suprafaţă curată şi lipsită de asperităţi.
Bolţul ca şi gaura centrală a flanşei superioare, trebuie prelucrate la cote precise, deoarece acestea sînt elementele care dau dimensiunile întrefierului.

Diametrul exterior al bolţului se obţine printr-o operaţie de rectificare pe o maşină de rectificat fără centru, în cazul în care flanşa inferioară este planată individual, sau după asamblarea cu aceasta, sub formă de flanşe cu bolţ, se strunjeşte.

Controlul se face cu şublerul pentru toate cotele, în afară de diametrul exterior care se verifică cu micrometrul.
Flanşa cu bolţ. Flanşa inferioară şi bolţul-după prelucrările arătate-sînt asamblate prin nituirea bolţului pe flanşe. Această operaţie se execută cu o sculă de nituit pe o presă cu excentric sau pe o presă cu fricţiune.

La scula de nituit se impune o condiţie foarte importantă, şi anume: suprafaţa de susţinere a flanşei inferioare şi planul axului găurii de ghidare a boitului şi fie perpendiculare. Această condiţie trebuie controlată cel puţin o dată pe lună, dacă se lucrează în producţie de serie, sau ori de cîte ori scula este predată la magazia de SDV-uri.
În cazul în care se asigură condiţia de perpendicularitate cerută, se utilizează flanşe inferioare planate individual şi bolţuri rectificate la cota nominală. Dacă nu se poate obţine perpendicularitatea, după asamblarea flanşei neplanate cu bolţul — care are un diametru exterior mai mare — se execută o operaţie de strunjire a bolţului şi a feţei interioare a flanşei inferioare. Această strunjire trebuie astfel executată, încît suprafeţele prelucrate să fie aproape la fel cu cele rectificate.

După operaţia de asamblare sau de strunjire (dacă aceasta se execută ), flanşa cu bolţ este protejată contra coroziunilor prin acoperire galvanică cu zinc, nichel sau cadmiu.

Controlul calitativ al piesei se execută cu şublerul — pentru cotele de gabarit şi cu un calibru inel T-NT sau cu micro- metrul — pentru diametrul exterior al bolţului. Perpendicularitatea bolţului pe flanşe se verifică cu un echer calibrat.

b) Varianta 2 de piese polare. Capacul superior. Tabla din care se execută capacul superior se debitează la ghilotină în fîşii.

După operaţia de debitare din fîşii sînt decupate pastile, cu ajutorul unei scule de decupat. După sablare şi spălare .pastilele sînt ambutisate pe o presă cu excentric cu aruncător cu aer comprimat.

După ambutisare, piesele sînt supuse unei operaţii de calibrare a fundului pe o presă cu excentric, cu ajutorul unei matriţe de calibrat. Scopul acestei operaţii este acela de a da fundului capacului o formă dreaptă şi nu curbă, aşa cum rezultă din operaţia de ambutisare.

După operaţia de calibra e, piesele sînt strunjite — pentru a se obţine lungimea necesară. Operaţia de strunjire se -execută pe strunguri-revolver.

După strunjire se execută operaţia de găurire şi tras trei jnărd pe o presă cu excentric cu o sculă de găurit-decupat. Mărcile servesc pentru montarea pe şasiu a ansamblului-magnet.

Gaura centrală se calibrează cu una din cele două metode arătate la flanşa superioară.
Capacul superior se protejaza contra coroziunilor prin acoperire galvanică cu zinc, nichel sau cadmiu. Controlul tehnic se face la fel ca la flanşa superioară.

Capacul inferior. Acesta se execută după aceeaşi tehnologie ca şi capacul superior, cu singura deosebire că nu se găureşte.

Pastila. Datorită faptului că magnetul metalic nu se poate prelucra uşor după turnare, din cauza durităţii mari pe care o are, se utilizează o pastilă care se montează pe magnet şi care împreună cu capacul superior formează spaţiul de lucru al bobinei mobile. Această pastilă este executată pe strunguri automate şi apoi este rectificată pe o maşină de rectificat cu masă magnetică.

Se impun condiţii riguroase diametrului exterior, înălţimii, precum şi paralelismului celor două feţe, cote ce se verifică în special de către controlul calitativ.

c)Varietatea 3 de piese polare. Jugul. Tabla din care se confecţionează se debitează în fîşii la ghilotină, cu lăţimea mai mare decît cea a jugului.

După debitare fîşiile sînt găurite şi decupate într-o sculă de găurit şi decupat, obţinîndu-se piesa desfăşurată.
Operaţia de găurire constă în executarea găurii centrale şi a celor 3 mărci pentru montare pe şasiul difuzorului.
După găurire şi decupare, piesa rezultată este polizată la capetele unde urmează să fie sudată. Această operaţie se face. în general, manual la un polizor obişnuit.

Piesa astfel obţinută este apoi îndoită în formă finală după o tehnologie normală;.
Sudarea jugului se face autogen sau electric. Pentru aceasta, piesa va fi montată pe un suport special, urmărin- du-se să se obţină cotele piesei finale.

După sudare piesa va rămîne montată pe suport pînâ se răceşte complet, pentru a nu se deforma. In unele cazuri, acolo unde se constată că este necesar, piesa montată toi pe suport se detensionează la cald.
Gaura centrală este apoi calibrată după una din metodele arătate la flanşa superioară.
După ce piesa este gata confecţionată, ea se protejează contra coroziunilor prin acoperire galvanică cu zinc, nichel sau cadmiu. Controlul tehnic se face cu şublerul pentru cotele de gabarit şi cu calibru tampon T-NT pentru gaura centrală.

Pastila este identică cu cea de la varianta 1.

Căpăcelele. Acestea sînt două piese din tablă, decupate pe o sculă obişnuită de decupat din fîşii debitate la ghilotină. Cotele de gabarit ale piesei se controlează prin sondaj, cu şublerul. Căpăcelele se acoperă contra coroziunilor cu zinc, nichel sau cadmiu.

c. Piesele de protejare a întrefierului
Pentru a se proteja întrefierul de impurităţi, în locaşul respectiv se montează piese executate atît din metale neferoase cît şi din mase plastice. Tehnologia de fabricaţie a acestora depinde de la o formă constructivă la alta, în general fiind normală şi corespunzătoare materialului din care se lucrează piesa.

Garnitura de pîslă. Aceasta se montează între flanşa superioară şi şasiu, în cazul asamblării cu şuruburi. Ea se decupează şi se găureşte pe o sculă normală de decupat şi găurit, după care este depozitată în cutii pentru stocare.

Controlul se execută, asupra cotelor principale cu şublerul.

Este important de reţinut, că scula trebuie să fie mereu bine ascuţită pentru a nu rupe materialul.

d. Ansamblul-magnet
Piesele polare, fabricate separat, împreună cu magnetul se asamblează realizîndu-se ansamblul-magnet al difuzorului. în practică asamblarea se face în trei moduri de prindere a pieselor între ele, şi anume:
— asamblare prin şuruburi din alamă a tuturor pieselor inclusiv şasiul;
— asamblare prin înglobare în masă plastică a tuturor pieselor şi prinderea de şasiu cu şuruburi;
— asamblare prin lipire cu lac adeziv a tuturor pieselor şi prinderea de şasiu prin nituire sau şuruburi.

Asamblare prin şuruburi. Ambele piese polare, flanşa superioară şi flanşa cu bolţ, precum şi magnetul ceramic, au practicate în ele găuri de trecere pentru şuruburi. Asam-, blarea se face pe banda de montaj â difuzorului fazele de lucru fiind prezentate în cele ce urmează.

Toate piesele sînt curăţate cu ajutorul unei perii, după care sînt şterse cu o pînză curată înainte de a fi introduse în banda de montaj. în bandă piesele sînt din nou curăţate cu ajutorul aerului comprimat. Operaţia se execută într-un locaş prevăzut cu magneţi permanenţi pe margine, care vor reţine particulele asvîrlite de către aerul comprimat.

Toate aceste măsuri de curăţire a pieselor sînt necesare, deoarece un ansamblu-magnet ce conţine particule cît de mici duce la defectarea difuzorului. Ele trebuie respectate cu stricteţe, deoarece necurăţirea pieselor este în general aproape singura cauză a rebuturilor de montaj în banda de asamblare difuzoare. După ultima curăţire, piesele se aşează pe un dispozitiv în ordinea următoare: şasiul, flanşa superioară, magnetul, flanşa cu bolţ.
Uneori între şasiu şi flanşa superioară se introduce o garnitură textilă sau coton sau se etanşează cu o peliculă de lac.

În dispozitiv se montează iniţial şasiul, prin ale cărui găuri sînt trecute cele trei şuruburi de prindere. După montarea şasiului şi verificarea dacă acesta şi şuruburile de prindere sînt bine aşezate, se trece la punerea în ordine a celorlalte piese care se montează în funcţie de bucşa centrală de ghidare.

Înfinal se pun trei şaibe şi se prind cele trei piuliţe care se strîng cu o şurubelniţă pneumatică. După strîngerea cu şurubelniţa pneumatică, se verifică înşurubarea cu ajutorul unei chei tubulare.

După terminarea fazelor de lucru, şasiul cu ansamblul-mag- net montat se scoate din dispozitiv şi se verifică vizual dacă operaţia a.fost bine executată, iar după ce se curăţă între-‘ fierul cu aer comprimat se pune o bucşe de protecţie pentru a împiedica intrarea corpurilor străine în timpul cînd circulă pe banda transportoare spre celelalte locuri de montaj. Important în cadrul acestei operaţii este ca lunar să se verifice dispozitivul de asamblare şi în special bucşa de ghidaj. Deregalarea bucşei de ghidaj va duce la lipsă de centricitate între flanşa superioară şi bolţ, dînd un spaţiu pentru întrefier necorespunzător.

Asamblare prin înglobare în masă plastică. Această soluţie tehnologică împarte procesul tehnologic de asamblare în două faze distincte, şi anume:
— înglobarea ansamblului-magnet în masa plastică într-un atelier separat;
— prinderea ansamblului magnet pe şasiu pe banda de saamblare difuzoare.

Prima fază se execută cu o sculă de injecţie pentru mase plastice, montată pe o maşină de injecţie normală. înainte de injecţie piesele se curăţă, după care sînt introduse în scula «de injecţie. Aceasta este prevăzută cu un ştift de ghidare a flanşei superioare faţă de bolţ, ştift ce trebuie controlat cel puţin de două ori pe lună sau de cîte ori scula este introdusă în magazia de SDV-uri. După injecţie ansamblul-magnet este scos din sculă şi se execută o operaţie de curăţire a întrefierului cu aer comprimat, pentru a se înlătura eventualele corpuri străine care au survenit în timpul injecţiei.

După această curăţire, întrefierul se acoperă cu hîrtie aderentă şi se aşează ansamblul-magnet în cutii speciale de stocare. Înainte de a acoperi întrefierul cu hîrtie aderentă este necesar să se efectueze un control de calitate cu un ca- libru-tampon, pentru a se verifica dacă întrefierul este corect realizat. De asemenea, se va controla, vizual, dacă nu există lipsuri de masă plastică sau dacă aceasta nu este fisurată.

A doua fază a operaţiei care se execută în banda de asamblare difuzoare începe cu desfacerea hîrtiei aderente după ansamblul-magnet şi curăţirea întrefierului din nou cu aer comprimat, pentru a se înlătura eventualele resturi de hîrtie sau alte corpuri străine. După curăţire, peste ansamblul, magnet seaşază o garnitură şi ansamblul-şasiu al difuzorului, iar cu ajutorul şuruburilor sestrîngede flanşa superioară folosind şurubelniţe pneumatice, şi apoi se verifică strîngerea cu o cheie tubulară. înainte de strîngerea şuruburilor, în întrefier se montează o bucşe de ghidare a ansamblului şasiu faţă de ansamblul-magnet. După strîngerea şuruburilor se scoate bucşa de ghidare şi se verifică de către muncitor calitatea operaţiei executate, se curăţă din nou întrefierul cu aer comprimat şi se pune bucşa de protecţie.

Ansamblul-şasiu cu ansamblul-magnet montat se aşază pe banda transportoare, pentru a fi deplasat la alte locuri de muncă.

Asamblare prin lipire. Această operaţie este singura modalitate pentru asamblarea ansamblului-magnet cu magneţi metalici sub formă cilindrică, dar se poate utiliza şi pentru mangneţi inelari.

Toate fazele operaţiei de asamblare se execută pe banda de montaj, după ce s-au executat operaţiile de curăţire prezentate la asamblarea prin şuruburi.

În continuare se prezintă fazele de lucru în cazul magneţilor inelari.

Şasiul şi flanşa superioară se aşază pe o sculă de nituit, montată pe o presă cu excentric. Se nituiesc cele trei mărci de pe flanşa superioară în găurile existente în ansamlul-şasiu.

Scula de nituit este prevăzută cu o bucşă de ghidare a flanşei superioare faţă de ansamblul-şasiu, pentru a se asigura centricitatea celor două piese. Sub această formă, ansamblu şasiu asamblat cu flanşa superioară se aşează într-un dispozitiv, unde, în prealabil, au fost introduse flanşa cu boit şi magnetul care, pe ambele fete ale sale, are depus lacul adeziv folosit pentru lipire.

După montarea şasiului se pune în întrefier bucşa de ghidare a bolţului faţă de flanşa superioară. Dispozitivul fiind montat pe o presă manuală sau pneumatică, se apasă interi- orul şasiului cu un poanson timp de aproape un minut, pentru a se apropia perfect piesele între ele şi pentru ca adezivul să poată face priza iniţială. După presare se ridică poansonul, şi cu aceeaşi bucşă de ghidare se pune pe banda transportoare pentru a trece la operaţia următoare. Muncitorul, şi de data aceasta, trebuie să verifice vizual calitatea operaţiei efectuate.
Trebuie remarcat că, următoarea operaţie ce trebuie executată, şi care se va explica ulterior, este aceea de magneti- zare a magnetului, pfentru ca prin aceasta să se asigure fixarea pieselor între ele rigid şi deci pînă la uscarea definitivă a lacului adeziv acestea să nu se deplaseze unele faţă de celelalte.

Pentru magneţii metalici sub formă cilindrică, care se asamblează cu piese polare în formă de jug sau capace, curăţirea pieselor componente se efectuează în aceleaşi condiţii ca cele arătate la asamblarea prin şuruburi. De asemenea, jugul sau capacul superior se asamblează pe ansamblul-şasiu ca şi în cazul magneţilor inelari. După aceasta, ansamblul-şasiu, montat cu jugul pe el, se introduce într-un dispozitiv fixat pe o presă manuală sau pneumatică. După aşezarea pe dispozitiv, se aşază în interiorul jugului magnetul metalic şi pastila, iar pe ambele feţe ale magnetului metalic lacul adeziv, pentru ca acesta să se lipească de jug şi pe el pastila.

După montarea pieselor se aşază bucşa de ghidare a pastilei faţă de jug şi se apasă pe aceasta cu poansonul presei timp de un minut, pentru ca lacul adeziv să facă priza iniţială. După ridicarea poansonului şi controlul operaţiei se. aşază pe banda transportoare cu aceeaşi bucşă de ghidaj şi se trece la următoarea operaţie — magnetizarea. Căpăcelele de ecranare se pot monta tot cu această ocazie sau după ce difuzorul a fost gata executat.

Montarea ansamblului-şasiu, eare are fixat pe el capacul superior, se face în aceleaşi condiţii, cu deosebirea că se pune lac adeziv şi pe marginea capacului-inferior, iar înainte de a se presa pe bucşa de centrare şi deci pe pastilă se presează cu un adaos la poanson pe şasiu-pentru a se apropia capacul inferior de cel superior. După lipire, în toate cazurile arătate mai înainte, porţiunile exterioare lipite vor fi şterse cu o pensulă înmuiată în solventul lacului adeziv.

Este foarte important a se avea în vedere ca între pastilă şi magnet sau între magnet şi flanşa superioară să nu se pună lac adeziv mai mult decît este necesar, deoarece va fi scos în afara pieselor şi nu se mai poate curăţa, împiedicînd astfel mişcarea bobinei mobile.


Articole din aceasi publicatie
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
back to top