Articole electronica, kituri, scheme
Carti

Baterii anodice

 

Bateriile anodice pentru alimentarea aparatelor de radio-recepţie se fabrică de cîteva tipuri diferite. In notările acestor baterii se află de obicei la început literele BAC, ceea ce înseamnă „baterie anodică uscată”. Apoi urmează cifrele 160, 120, 90, 80, 70 sau 60, care indică tensiunea bateriei. Cele mai răspîndite sînt bateriile de 60 şi 8a V. După aceasta urmează litera X sau JI’ sau Y care caracterizează limitele de tempertură îne care poate funcţiona bateria, iar la sfîrşit se află cifra care reprezintă capacitatea bateriei. De exemplu, notarea BAC—80—JI’—0,9 înseamnă: „baterie anodică uscată de 80 V, pentru timp de vară, adică pentru o temperatură care să nu fie mai mică de -20°, cu capacitate de 0,9 Ah.

Bateriile de tip B AC—80 au 60 de elemente; f.e.m. iniţială a acestor baterii este de aproximativ 90 V. Tensiunea la sfîrşitul descărcării este de 60 V. In general, aceste baterii au borne pentru 60, 80 şi 90 V. Bateria are o capacitate de aproximativ 1 Ah şi un curent de descărcare maxim de 15 mA.

Bateriile de tip BAC—60 (fig. 65) se compun din 42 elemente, au f.e.m. inţială de 72 V şi o tensiune finală de 40 V. Capacitatea acestor baterii variază între 0,5 şi 1 Ah, curentul de descărcare maxim nu depăşeşte 15 mA. Dacă în notarea bateriei mai figurează şi litera T , aceasta înseamnă că bateria este formată din elemente numite „galetă” cu electrozi plani şi nu din elemente obişnuite cu vase cilindrice de zinc. Toate aceste baterii au borne pentru 40 şi 60 V.
34. Baterii anodice 1

In afară de bateriile de tip BAC, care au o capacitate mică,, se fabrică baterii anodice cu o capacitate mare, destinate să.lucreze la temperatura camerii. Din această categorie fac parte bateriile de tip BC—70 şi BC— Gamag —70. In aceste baterii sînt legate în serie 50 de elemente uscate cu o capacitate de 7 Ah şi un curent de descărcare de 20 mA. Forţa lor electromotoare iniţială este de 75 V, iar tensiunea finală 35 V.

Se mai fabrică şi baterii de tip BCGama — 50 — C 2,5 şi BCGama — 60 — C — 8 care au respectiv capacităţile 2,5 şi 8 Ah.

Bateria anodică cu depolarizare mangan-aer de tip MBA—45 are cea mai mare capacitate. Această baterie se compune din 36 elemente şi are o f.e.m. iniţială de 50 V. Capacitatea bateriei este de 10 Ah, iar curentul de descărcare maxim este de 20 mA. Tensiunea la sfîrşitul descărcării scade pînă la 30 V.

Uneori, bateriile anodice sînfr asamblate din cîteva baterii mici pentru lanterne de buzunar; în fiecare din aceste baterii există cîte trei elemente uscate de acelaşi tip ca şi în bateriile de tip BAC.

Toate observaţiile referitoare la funcţionarea elementelor se aplică în totul şi bateriilor. Verificarea funcţionării bateriilor anodice, „la scînteie” nu este permisă întrucît scurtcircuitarea le dăunează foarte mult. Trebuie ^avut în vedere că la scăderea temperaturii, capacitatea oricărei baterii scade într-o anumită măsură. Totuşi, dacă bateria va fi din nou trecută într-o încăpere cu temperatură normală, capacitatea aces-teia se restabileşte aproape în întregime.

Se recomandă ca la început, bateriile anodice să nu fie conectate la tensiunea totală, folosind în acest scop borne suplimentare. Astfel, bateria de tip BAC—80 trebuie mai întîi conectată cu borna de 80 V lăsînd borna de 90 V de rezervă. Cînd după o funcţionare mai îndelungată tensiunea bateriei va coborî pînă la 70 V bateria va fi conectată la borna de 90 V şi în acest caz se va putea obţine din nou o tensiune de 80 V.

Articole din aceasi publicatie

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
back to top