Articole electronica, kituri, scheme
Audio

Indicator stereofonic de nivel

 

Pentru controlul audiţiei stereofonice, în vederea repartizării optime a semnalelor pe difuzoarele celor două canale, este foarte indicată folosirea unui sis­tem optic de reglaj. Cît se poate de potrivit în acest scop este ochiul magic dublu tip EMM80I, sau un model echivalent.

Schema din figura 101 ne arată circuitul electric şi valorile diferitelor elemente. În punctele A şi B se aplică tensiunea clc audiofrecvenţă de la cele două canale. Ea se va culege de la ultimul etaj amplificator de tensiune al fiecărui amplificator. Diodele fo­losite sînt de tipul OASl sau orice alt model asemă­nător, alegerea nefiind critică. Cele două condensa­toare de 0.25 MF servesc la amortizarea oscilaţiilor „ochiului”, ceea ee face mai comodă urmărirea vizu­ală a acestuia.

Reglajul aparatului se face în două etape: regla­jul optic şi reglajul auditiv.

Se începe prin ajustarea potenţiometrului R1 astfel ca zonele de umbră a celor două sectoare ale ochiului să fie egale. Se ajustează apoi R2 la o va­loare care să acomodeze sensibilitatea tubului EMM801 la tensiunea de atac din punctele A şi B. Se repetă din nou aceste două operaţii şi se continuă -—mărind totodată nivelul audio — pînă ce nu mai apar diferente ale zonelor ele umbră ia diferite nivele de semnale audio.

Reglajul auditiv are drept scop punerea în concor­danţă a indicaţiilor optice cu condiţiile reale de ascultare, acestea din urmă fiind determinate de ca­racteristicile camerei de locuit, poziţia difuzoarelor

Se comută amplificatorul în poziţia „mono” (am­bele canale în paralel) şi se reglează nivelele celor două amplificatore pînă ce auditorul — aflat la locul normal de ascultare — capătă impresia că „sunetul vine de la mijloc”, adică dintre cele două difuzoare. Se retuşează apoi R1 şi R2, conform celor de mai sus, cu amplificatorul comutat pentru funcţionare stereofonică.

Dispozitivul acesta este util în special pen­tru acele amplificatoare care utilizează pentru reglajul volumului celor două canale potenţiometre separate, neputîndu-se procura potenţiometri speciali „tandem”.


Articole din aceasi publicatie
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
back to top