Articole electronica, kituri, scheme
Audio

Un amplificator de 6 wati

 

Schema de principiu din figura 48 înfăţişează un amplificator cu circuite convenţionale, compus dintr-un amplificator de tensiune, un etaj defazor şi un etaj final în contratimp, echipat cu 2 tuburi tip EL84.

Spre deosebire de majoritatea montajelor de acest fel, etajul final lucrează în clasa A, fără curenţi de grilă. Rareori utilizat, din cauza randamentului său mai scăzut, etajul în contratimp fn clasa A prezintă avantajul net al unor distorsiuni mai reduse.

Schema prezintă o serie de detalii interesante, care îmbunătăţesc performanţele şi stabilitatea funcţionării. în primul rînd ne referim la reţeaua de reacţie negativă care leagă secundarul transformatorului de ieşire la catoda primului tub, asigurînd o reacţie de ordinul a 24 dB. în acest fel curba de raspuns a amplificatorului este considerabil îmbunătăţită.

Intre prima anodă şi cea de-a doua grilă a tubului Tl se află un circuit de compensaţie pentru frecvenţele înalte — grupul R8-C3 şi R9-C2. Totodată se poate vedea că între aceşti doi electrozi lipseşte condensatorul obişnuit, cuplajul efectuîndu-se direct, în acest fel s-a eliminat reactanţa capacitivă care introduce o atenuare a frecvenţelor joase. Desigur că grila triode defazoare este totuşi negativată, întrucît rezistenţa de catod a acesteia este de 100 Kohmi şi catodul este cu cîţiva volţi mai pozitiv decît grila.”

Trei circuite RC sînt conectate la transformatorul de ieşire: două pe primar şi unul pe secundar. Negativarea tuburilor finale este asigurată de două rezistenţe separate, nedecuplate. Acestea introduc o reacţie negativă suplimentară şi îmbunătăţesc linearitatea. Rezistenţele R13, R14 şi R18 au rolul de a preveni oscilaţiile parazite.

Caracteristica de frecvenţă a acestui amplificatory este excelentă, ea fiind cuprinsă între 30—20.000 Hz cu o neuniformitate mai mică de 2 dB. Distorsiunile nelineare sînt foarte mici. Puterea nominală de 6 waţi poate fi obţinută aplicînd la intrare un semnal de 1 V. Pentru majoritatea utilizărilor practice, acest amplificator se va întrebuinţa împreună cu unul din preamplificatoarele descrise mai înainte, cea mai recomandabilă schemă fiind cea prezentată în figura 36.

Alimentarea anodică a acestui amplificator va fi asigurată de un redresor capabil să debiteze 300 V/100 tu A. Pentru încălzirea filamentelor este necesară o tensiune de 6,3 V/2 A.

Lista de material
ta - Un amplificator de 6 wati - Lista de materiale


Articole din aceasi publicatie
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
back to top