Articole electronica, kituri, scheme
Carti

Stabilizatoare de tensiune

 

Prefaţă

Problematica surselor de alimentare cu energie electri­că a circuitelor şi aparatelor electronice suscită un interes deosebit în perspectiva evoluţiei industriei electronice şi implicit în modernizarea aparaturii din acest domeniu.

Funcţionarea circuitelor şi aparatelor electronice nece­sită pentru alimentarea cu energie surse de tensiune con­tinuă. Această tensiune se obţine în mod obişnuit de la baterii sau de la reţea prin redresarea şi filtrarea tensiu­nii alternative.

Indiferent de tipul sursei de energie folosite, consumatorul trebuie alimentat cu o tensiune şi un curent de o anumită mărime, iar această mărime trebuie să fie menţinută în limite determinate de parametrii de funcţio­nare ai circuitului sau ai aparatului respectiv. Pentru aceasta se utilizează stabilizatoare de tensiune respectiv stabilizatoare de curent.

Stabilizatorul constituie una din verigile importante ale lanţului de alimentare electrică a aparaturii electro­nice. In acest context, spre a reliefa întreaga gamă de ca­racteristici şi utilizări din domeniu, s-a apreciat utilă pu­nerea la îndemîna cititorilor în lucrarea de faţă a unui material practic care să ofere o privire de ansamblu.

Aria tematică a acestei lucrări este largă. O atenţie deosebită se acordă prezentării principiilor de funcţio­nare şi caracteristicilor stabilizatoarelor de tensiune integrate realizate în ţara noastră. O bună parte din monta­jele descrise au fost experimentate de autori.

Lucrarea se adresează studenţilor, tehnicienilor, absol­venţilor liceelor de electronica, precum şi radioamato­rilor care doresc să exploreze aspectele tehnice ale acestui domeniu.

Înainte de trecerea la realizarea practică a montajelor se recomandă consultarea joilor de catalog specifice com­ponentelor semiconductoare utilizate.


Articole din aceasi publicatie
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
back to top