Articole electronica, kituri, scheme
Carti

Stabilizatoare de tensiune – Clasificare

 

2.2.3. Clasificare

După modul de conectare a elementului regulator, sta­bilizatoarele în comutaţie se împart în stabilizatoare de tip serie (fig. 2.35, 2.38) şi în stabilizatoare de tip paralel (fig. 2.37).

După relaţia în care se află nivelul tensiunii de ieşire cu cel de intrare, stabilizatoarele în comutaţie se impart în:

  • stabilizatoare coborîtoare de tensiune;
  • stabilizatoare ridicătoare de tensiune;
  • stabilizatoare inversoare de tensiune.

În funcţie de modul de reglare a tensiunii de ieşire,, stabilizatoarele în comutaţie se clasifică în:

  • stabilizatoare cu modulare în durată a impulsuri­lor*;
  • stabilizatoare cu modulare în frecvenţă a impulsu­rilor;
  • stabilizatoare autooscilante.

După modul de realizare a circuitului de filtrare, se disting stabilizatoare cu filtru RC şi stabilizatoare cu fil­tru LC.

În cazul stabilizatoarelor cu filtru RC se utilizează două elemente de comutaţie aşa cum am prezentat în fig. 2.41.

Schema din fig. 2.41 a, deşi similară cu schema unui dublor de tensiune, nu furnizează la ieşire o tensiune du­blă faţă de tensiunea de intrare. Cînd comutatorul S1 se închide, cele două condensatoare se încarcă în serie, la bornele fiecăruia dintre ele revenind jumătate din ten­siunea de la intrare. Cînd S1 se deschide şi S2 se închide, cele două condensatoare se descarcă (pe sarcină) în pa­ralel. Tensiunea la ieşire este deci inferioară tensiunii la intrare; este deci un stabilizator ele tip coborîtor.

Schema din fig. 2.41 b, se obţine din precedenta prin inversarea sensurilor diodelor; ea funcţionează în acelaşi mod, cu precedenta, însă tensiunea obţinută la ieşire este de polaritate inversă faţă de tensiunea de la intrare.

În schema din fig. 2.41 c, tensiunea de intrare se adaugă prin intermediul diodei D2, la sernitensiunea la care erau încărcate condensatoarele C1 şi C0 după deschi­derea întrerupătorului S1. În acest caz tensiunea la ieşire este mai mare decît tensiunea de intrare (stabilizator ri­dicător de tensiune).

În toate cele trei montaje, dioda D1, montată în serie cu comutatorul S1 (de regulă un tranzistor de comutaţie) este necesară pentru a evita ca pe joncţiunea bază-emitor a tranzistorului serie să se aplice tensiuni inverse peri­culoase.

Stabilizatoarele de tensiune cu filtru RC au utilizări limitate datorită nivelului ridicat al tensiunii de ondulaţie de ieşire şi unui randament energetic coborît; practic randamentul acestor stabilizatoare este acelaşi cu randa­mentul stabilizatoarelor în regim liniar. Principalele iui calităţi sînt: 1) elementul regulator funcţionînd în comu­taţie disipă o putere mică, fapt care face ca să utilizeze radiatoare de dimensiuni mici chiar şi pentru curenţi mari la ieşire şi 2) prin folosirea condensatoarelor se evită inductanţele dificil de calculat şi realizat.

* Pulse width Modulation (engl.).


Articole din aceasi publicatie
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
back to top