Articole electronica, kituri, scheme
Carti

Generalitati (cablaje imprimate)

Utilizarea cablajelor (circuitelor) imprimate constituie actualmente soluţia constructivă cea mai performantă şi mai răspîndită de interconectare a componentelor în circuite electrice/electronice din montaje, aparate şi echi-pamente electronice. Folosite pentru prima…
read more
Carti

Filtre electrice pasive

Filtrele (pasive) sînt circuite electrice formate din condensatoare, bobine şi/sau rezistoare care — în funcţie de structura lor şi de valorile parametrilor acestor componente — realizează transferul energiei electrice (de…
read more
Carti

Circuite cuplate

Circuitele cuplate (oscilante) sînt constituite — în general — din două circuite (oscilante) de tip serie sau derivaţie între care se stabileşte un transfer de energie, prin intermediul unui cuplaj…
read more
Carti

Transformatorul

Două sau mai multe bobine cuplate — amplasate pe acelaşi miez magnetic — formează un transformator. În varianta sa cea mai simplă (fig. 3.11), el conţine 2 bobine L1, L2…
read more
Carti

Ecranarea bobinelor

Prin structura şi funcţionarea sa, orice bobină se poate cupla inductiv (prin cîmp magnetic) sau capacitiv (prin cîmp electric) cu diferite generatoare /receptoare exterioare de semnal parazit. Pentru reducerea (sau…
read more
Carti

Condensatoare electrolitice

Condensatoarele electrolitice folosesc ca dielectric o peliculă foarte subţire de oxid unipolar (AI2O3, Ta2O6. Mb2O3) care prezintă rezistivitate şi rigiditate dielectrică foarte mare şi este stabilă in timp. Condensatorul are…
read more
Carti

Condensatoare cu mica

Mica este un material cu bune proprietăţi dielectrice. folosit acum ceva mai rar. Condensatoarele cu mică sînt plane, cu structură similară condensatoarelor ceramice multistrat: armăturile din folii de Staniu, cupru…
read more
Carti

Condensatoare cu hartie

a) Condensatoarele cu hîrtie se realizează prin bobinarea a două folii de aluminiu care alcătuiesc armăturile, separate de două sau mai multe folii de hîrtie impregnate care constituie dielectricul. Schematic,…
read more
Carti

Condensatoarele ceramice

Condensatoarele ceramice folosesc ca dielectric o ceramică formată dintr-un amestec de oxizi, silicaţi, titanaţi şi zirconaţi ai diferitelor metale, caolin, talc etc. în funcţie de compoziţie, ceramica dielectrică obţinută poate…
read more
back to top